/

Szanowni Pasażerowie!

W związku z decyzją Rządu Rzeczypospolitej Polski o zamknięciu z powodu epidemii „koronowirusa” od godz. 00:00  z soboty na niedzielę 14/15 marca 2020 r. wjazdu na teren Polski dla obcokrajowców informujemy o następującym:

od dnia 14.03.2020 r. PKS Gdańsk zawiesza do odwołania linię Gdańsk-Brześć-Mińsk (odjazd z Gdańska godz. 13:00; kurs powrotny z Mińska godz. 15:00) i linię Gdańsk-Grodno-Mińsk (odjazd z Gdańska godz. 17:30; kurs powrotny z Mińska godz. 20:30).

od dnia 15.03.2020 r. PKS Gdańsk zawiesza do odwołania linię Gdańsk-Kaliningrad-Gdańsk (odjazd z Gdańska godz. 06:00 i godz. 09:00; kurs powrotny z Kaliningradu godz. 15:00 i godz. 18:00).

PKS Gdańsk Sp. z o.o. informuje, że zakupione przed 14 marca 2020 r. bilety na zawieszone kursy będą ważne po odwołaniu rządowego zakazu wjazdu obcokrajowców do Polski i wznowieniu przewozów na wymienionych liniach.

O wszelkich zmianach będziemy niezwłocznie informować.

Przepraszamy za niedogodności, prosimy o zrozumienie gdyż jest to sytuacja nadzwyczajna!

 


 

Специальное сообщение

касающееся международных пассажирских перевозок.

 

Уважаемые пассажиры!

 В связи с решением Правительства Республики Польша о закрытии в связи с эпидемией короновируса с 00:00 час. с субботы по воскресенье 14/15 марта 2020 года въезда на территорию Польши для иностранцев, сообщаем следующее:

с 14 марта 2020 года компания «ПКС Гданьск» временно отменяет международные рейсы в Республику Беларусь: Гданьск-Брест-Минск (отправление из г. Гданьска в 13:00 час., отправление из Минска в 15:00 час.) и Гданьск-Гродно-Минск (отправление из г. Гданьска в 17:30 час., отправление из Минска в 20:30 час.).

с 15 марта 2020 года компания ООО «ПКС Гданьск» временно отменяет рейс в Калининградскую область Российской Федерации: Гданьск-Калининград-Гданьск (отправление из г. Гданьска в 06:00 час. и в 09:00 час.; отправление из Калининграда в 15:00 час. и в 18:00 час.).

ООО ПКС «Гданьск» информирует, что приобретенные до 14 марта 2020 г. билеты на временно отмененные международные рейсы будут действительны после отмены правительственного запрета на въезд иностранцев в Польшу и возобновления пассажирских перевозок на указанных маршрутах.

О любых изменениях будем информировать незамедлительно.

Приносим извинения за неудобства, однако данное решение вызвано сложившейся чрезвычайной ситуацией!