/
Przesunięcie lokalizacji przystanku “Brama Wyżynna” w Gdańsku

W związku z budową przejścia naziemnego na wysokości przystanku „Brama Wyżynna” od czwartku 19 sierpnia wprowadza się zmianę organizacji ruchu w rejonie tego przystanku. Dotychczasowe miejsce zatrzymania autobusów obowiązuje w dalszym ciągu tylko dla autobusów korzystających z estakady tj. jadących w kierunku ulicy Elbląskiej. Oznacza to brak zmian w obsłudze przystanku „Brama Wyżynna” tylko w przypadku autobusów obsługujących linie 870 i 871.


Dla wszystkich pozostałych autobusów tj. na trasie 846, 851, 852, 854, 856, 859, 860, 861 – wyjeżdżając z Gdańska – obowiązuje słupek tymczasowy przesunięty około 100 m. dalej (na wysokości estakady).


Utrudnienia w ruchu mają w tym rejonie potrwać przez około 2 miesiące. Zmianę obsługi przystanku wymusza na przewoźnikach Gdański Zarząd Dróg i Zieleni realizujący przebudowę. We wiacie przystankowej w dotychczasowej lokalizacji umieszczona została stosowna informacja dla pasażerów. Zmiana obowiązuje do odwołania.


Spółka wystąpiła do gdańskiego ZDiZ o ustawienie ławek i dodatkowego słupka dla przewoźników prywatnych w tymczasowej lokalizacji tego przystanku.