Kontrole biletów

/
Kontrole biletów

Do kontroli biletów w autobusach PKS Gdańsk i P.A. GRYF upoważnione są osoby legitymujące się identyfikatorem kontrolera biletów ze zdjęciem, numerem służbowym oraz pieczątką i podpisem kierownictwa PKS Gdańsk / P.A. GRYF.

Kontrole biletów prowadzą przedstawiciele następujących firm:

IMPERIUM Tomasz Michalski
ul. Świerkowa 8
81-198 Mosty
Tel. 535 257 595

REWIZOR Paweł Adamiak
ul. Chwaszczyńska 49A/3
81-571 Gdynia
Tel. 531 921 777
E-mail: biuro@rewizor.eu
www.rewizor.eu oraz upoważnieni pracownicy P.A. GRYF / PKS Gdańsk, w tym kierowcy autobusów.

Pasażer ma obowiązek posiadania przy sobie biletu na przejazd lub jest zobowiązany zakupić taki bilet u kierowcy autobusu. Warunkiem przyznania ulgi na przejazd (ustawowej lub handlowej) jest okazanie właściwego dokumentu poświadczającego prawo do tej ulgi. Nieposiadanie biletu lub dokumentu upoważniającego do korzystania z ulgi wiąże się z nałożeniem przez kontrolera opłaty dodatkowej.

W przypadku natychmiastowego uiszczenia opłaty dodatkowej za przejazd bez ważnego biletu lub dokumentu uprawniającego do ulgi bezpośrednio kontrolującemu obniża się ją o 30%.
Pasażer ukarany nałożeniem opłaty dodatkowej ma prawo się od niej odwołać. Potrzebne w tym celu dane kontaktowe znajdują się na druku mandatu.
W przypadku dostarczenia dokumentu poświadczającego uprawnienie do ulgi, którego pasażer nie był w stanie okazać w czasie kontroli, możliwe jest anulowanie wezwania do zapłaty po uiszczeniu opłaty manipulacyjnej.

Gdy wystąpi uzasadnione podejrzenie, że okazany przez pasażera bilet lub dokument został sfałszowany, kontroler ma prawo go zarekwirować i powiadomić o sprawie policję.

Opłaty dodatkowe
Przejazd bez ważnego biletu 175 zł
Brak dokumentu uprawniającego do ulgi 140 zł
Nieuzasadnione spowodowanie zmiany trasy 525 zł
Przewóz zwierząt lub bagażu bez ważnego biletu lub rzeczy wyłączonych z przewozu 70 zł