/
Dworzec

Dworzec Autobusowy w Gdańsku
ul. 3 Maja 12
tel. 58 302 15 32, 58 302 00 48 (pon. – pt. 8:30 – 16:30)
Hol dworca otwarty jest:
pon. – pt. 5:30 – 21:00
sob., niedz. i święta 6:00 – 18:00
Plac manewrowy wraz ze stanowiskami odjazdowymi:
24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.

WNIOSEK O WYDANIE ZGODY NA KORZYSTANIE Z INFRASTRUKTURY DWORCA PKS GDAŃSK

  Umowa agencyjna na sprzedaż biletów:
  TAKNIE

  ZAŁĄCZNIKI:
  1.) Rozkład jazdy (dopuszczalne pliki pdf o rozmiarze nie przekraczającym 10 MB)

  2.) Mapka Komunikacyjna (dopuszczalne pliki pdf, jpg o rozmiarze nie przekraczającym 10 MB)

  3.) Wykaz pojazdów (dopuszczalne pliki pdf o rozmiarze nie przekraczającym 10 MB)

  4.) Aktualny wypis z rejestru Centralnej Ewidencji i Informacji o działalności Gospodarczej lub wypis z KRS (dopuszczalne pliki pdf o rozmiarze nie przekraczającym 10 MB)

  5.) Dla przedsiębiorców zagranicznych - wypis(y) z właściwego rejestru, potwierdzające nazwę przedsiębiorcy, adres siedziby, adres korespondencyjny, numer VAT, osoby reprezentujące, przedstawione w języku urzędowym danego kraju wraz z tłumaczeniem na język polski. (dopuszczalne pliki pdf o rozmiarze nie przekraczającym 10 MB)

  6.) Dokument(y) potwierdzający(e) umocowanie do reprezentowania przedsiębiorcy (np. pełnomocnictwo), gdy wniosek składany jest inaczej niż zgodnie z reprezentacją wynikającą z właściwego rejestru. (dopuszczalne pliki pdf o rozmiarze nie przekraczającym 10 MB)