Kontrole biletów

/
Kontrole biletów

Do kontroli biletów w autobusach PKS Gdańsk upoważnione są osoby legitymujące się identyfikatorem kontrolera biletów ze zdjęciem, numerem służbowym oraz pieczątką i podpisem Zarządu.

Doraźne kontrole biletów prowadzone są przez firmę zewnętrzną:

IMPERIUM Tomasz Michalski
ul. Świerkowa 8, 81-198 Mosty

Kontrole biletowe prowadzone mogą być także przez upoważnionych pracowników spółki PKS Gdańsk (w tym przez kierowców autobusów podczas odprawy biletowej wobec wszystkich wsiadających do autobusów podróżnych).

Pasażer ma obowiązek posiadania przy sobie biletu na przejazd lub jest zobowiązany zakupić taki bilet u kierowcy autobusu. Warunkiem przyznania ulgi na przejazd (ustawowej lub handlowej) jest okazanie właściwego dokumentu poświadczającego prawo do tej ulgi. Nieposiadanie biletu lub dokumentu upoważniającego do korzystania z ulgi wiąże się z nałożeniem przez kontrolera opłaty dodatkowej.

W przypadku natychmiastowego uiszczenia opłaty dodatkowej za przejazd bez ważnego biletu lub dokumentu uprawniającego do ulgi bezpośrednio kontrolującemu obniża się ją o 30%.
Pasażer ukarany nałożeniem opłaty dodatkowej ma prawo się od niej odwołać. Potrzebne w tym celu dane kontaktowe znajdują się na druku opłaty dodatkowej lub wezwania do zapłaty.
W przypadku dostarczenia dokumentu poświadczającego uprawnienie do ulgi, którego pasażer nie był w stanie okazać w czasie kontroli, możliwe jest anulowanie wezwania do zapłaty po uiszczeniu opłaty manipulacyjnej.

Gdy wystąpi uzasadnione podejrzenie, że okazany przez pasażera bilet lub dokument został sfałszowany, kontroler ma prawo go zatrzymać i przekazać organom ścigania do wyjaśnienia.

Opłaty dodatkowe z tytułu przejazdu bez ważnego biletu lub bez ważnego dokumentu uprawniającego do ulgi, a także za spowodowanie zatrzymania biegu kursu i zmianę trasy środka transportu – określa obowiązująca taryfa opłat.