Najczęściej zadawane pytania

/
Najczęściej zadawane pytania

Gdzie można nabyć bilet jednorazowy na przejazd?

W każdym autobusie sprzedaż biletów z kasy fiskalnej prowadzi kierowca (w każdym przypadku). Bilety można też z wyprzedzeniem nabyć w kasie biletowej na dworcu autobusowym w Gdańsku. Na wybrane połączenia prowadzona jest sprzedaż biletów on-line – skorzystaj z wyszukiwarki połączeń dostępnej na naszej stronie internetowej oraz w systemie e-podróżnik.pl

Gdzie można kupić bilety miesięczne?

Wykaz stacjonarnych punktów sprzedaży biletów miesięcznych dostępny jest na naszej stronie internetowej pod zakładką Bilety (kliknij tutaj). Bilet miesięczny można zakupić również on-line – skorzystaj z dostępnej na naszej stronie internetowej wyszukiwarki połączeń i po wybraniu interesującego połączenia przejdź do płatności wybierając opcję „kup bilet miesięczny”. Bilety on-line prowadzone są w oparciu o wyszukiwarkę połączeń e-podróżnik.pl

Co zrobić, gdy zgubię bilet miesięczny?

W przypadku utraty (zagubienia, kradzieży lub całkowitego zniszczenia) biletu miesięcznego możliwe jest wydanie duplikatu. W tym celu Klient powinien złożyć stosowny wniosek i oświadczenie w siedzibie firmy lub w punkcie sprzedaży biletów miesięcznych (wyłącznie osobiście). Wniosek o wydanie duplikatu może zostać rozpatrzony negatywnie.

Czy można zwrócić bilet miesięczny?

W uzasadnionych przypadkach podróżnemu przysługuje zwrot należności za niewykorzystany bilet. Należność oblicza się przez potrącenie kwoty proporcjonalnej do liczby wykorzystanych dni obowiązywania biletu (wraz z dniem, w którym następuje zwrot) oraz odstępnego w wysokości 15% ceny biletu. W przypadku zwrotu biletów ulgowych podstawą do obliczenia kwoty odstępnego jest cena biletu normalnego ważnego na danej trasie.

Czy mogę kupić bilet miesięczny na trasę wyłącznie w jedną stronę?

Tak. Można kupić bilet miesięczny ważny na przejazd wyłącznie w jedną stronę. Cena takiego biletu będzie równa połowie opłaty przewidzianej w taryfie opłat dla danej odległości za przejazd tam i z powrotem.

Co to jest bilet sieciowy?

Biletem sieciowym jest każdy bilet miesięczny wykupiony na trasę dłuższą niż 40 km w relacji tam i z powrotem. Upoważnia on do nieograniczonej liczby przejazdów oraz przesiadek wszystkimi autobusami PKS Gdańsk w dowolnej relacji krajowej. Bilet sieciowy jest biletem imiennym.

Do ilu lat dzieci mogą jeździć bez biletu?

Dzieci do lat 5 są uprawnione do bezpłatnych przejazdów autobusami PKS Gdańsk pod warunkiem, że będą trzymane u opiekunów na kolanach tj. bez zajętego miejsca siedzącego. Warunkiem skorzystania ze 100% ulgi na przejazd jest okazanie kierowcy dokumentu potwierdzającego wiek dziecka.

Czy na bilety na jeden przejazd przysługuje ulga (zniżka) szkolna lub studencka?

Nie. Na bilety jednorazowe nie przysługuje ulga szkolna (lub studencka). Ustawowa ulga szkolna / studencka w komunikacji autobusowej regionalnej przysługuje wyłącznie na bilety miesięczne. Organizowane przez nas połączenia nie są komunikacją miejską (gdzie obowiązuje odrębny katalog uprawnień do przejazdów ulgowych).

Czy na bilety na jeden przejazd lub na bilety miesięczne przysługuje ulga (zniżka) dla emerytów lub rencistów?

Nie. Na bilety na jeden przejazd, jak i na bilety miesięczne nie przysługuje ulga dla emerytów i rencistów. Organizowane przez nas połączenia nie są komunikacją miejską. Wyjątek stanowią połączenia w relacji Kolbudy – Gdańsk – Kolbudy, gdzie w porozumieniu z samorządem Gminy Kolbudy honorowana jest ulga handlowa na bilety na jeden przejazd dla emerytów tj. na liniach 852, 854, 856, 857 i 860.

Czy bilet miesięczny szkolny jest ważny w dni wolne od nauki szkolnej?

Tak. Bilet miesięczny szkolny jest ważny we wszystkie dni tygodnia (również w wakacje) i może być zakupiony na dowolną relację przejazdu.

Czy przy zakupie biletu ulgowego należy posiadać przy sobie dokument uprawniający do zniżki?

Tak. Kupując bilet ulgowy u kierującego pojazdem lub w kasie biletowej podróżny zobowiązany jest okazać (bez wezwania) ważny dokument uprawniający do zniżki. Kierowca autobus lub kasjer mają prawo odmówić sprzedaży biletu z ulgą, w sytuacji, gdy podróżny nie potrafi wylegitymować się dokumentem uprawniającym do ulgi lub gdy dokument jest nieważny, albo gdy budzi on podejrzenia co do jego autentyczności. Dokument uprawniający do przejazdów ulgowych należy posiadać również wraz z biletem podczas przejazdu autobusem i okazać na żądanie kontrolera lub obsługi pojazdu.

Czy na bilecie z ulgą dla dziecka niepełnosprawnego mogę podróżować w dowolnej relacji?

Nie. Z mocy Ustawy o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego, ulga dla dzieci niepełnosprawnych obowiązuje wyłącznie na przejazd z miejsca zamieszkania lub miejsca pobytu do: miejsca nauki, placówki opiekuńczo-wychowawczej, ośrodka rehabilitacyjnego, domu pomocy społecznej, poradni specjalistycznej, a także na turnus rehabilitacyjny – i z powrotem. Na podobnych zasadach funkcjonuje również ulga dla opiekunów dzieci niepełnosprawnych, przy czym mogą oni z niej skorzystać również przy przejeździe po dziecko lub po jego odwiezieniu. Oprócz dokumentu poświadczającego niepełnosprawność należy okazać również zaświadczenie o celu podróży. Ulga ta nie przysługuje przy przejazdach w celach rekreacyjnych i innych niewymienionych w Ustawie.

Czy pasażerowie muszą okazywać bilety / dokumenty uprawniające do ulg przy każdym wejściu do autobusu?

Tak. Pasażer ma obowiązek okazać kierowcy autobusu bilet wraz z ewentualnym dokumentem upoważniającym do ulgi przy każdym wejściu do pojazdu niezależnie od tego jak często nim podróżuje.

Czy w autobusach honorowane są karty dużej rodziny?

Karty dużej rodziny honorowana jest wyłącznie na przejazd autobusami na trasie linii 852, 854, 856, 857 i 860. Upoważnia do otrzymania 50% zniżki na bilety jednorazowe na przejazdy w relacji Kolbudy – Gdańsk – Kolbudy.

Czy w autobusach są honorowane bilety metropolitalne?

Nie. Bilety metropolitalne emitowane przez MZKZG nie są honorowane w komunikacji na liniach regionalnych PKS Gdańsk.

Czy kierowca ma obowiązek zatrzymać się na każdym przystanku?

Nie. Ze względu na chęć minimalizowania czasu podróży obowiązuje zasada, że kierowca zatrzymuje autobus tylko na tych przystankach, na których chcą wsiąść lub wysiąść pasażerowie. Kierowca ma obowiązek zatrzymać autobus zawsze, gdy na przystanku oczekują pasażerowie. Pasażerowie chcący opuścić pojazd powinni zasygnalizować ten fakt wciskając przycisk STOP. Na przystankach autobusowych zlokalizowanych na terenie miasta Gdańska oraz Pruszcza Gdańskiego w związku z dużą liczbą autobusów obsługujących przystanki – uprasza się podróżnych o sygnalizowanie chęci zatrzymania autobusu gestem uniesienia ręki (jak w przypadku przystanków „na żądanie”). Zasada ta dotyczy oczywiście przystanków ujętych w rozkładzie jazdy. Zatrzymanie autobusu na przystanku nieujętym w rozkładzie jazdy lub poza obrębem przystanku – nie jest możliwe.

Czy kierowca jest upoważniony do kontroli biletów?

Tak. Każdy kierowca jest upoważniony i odpowiedzialny za kontrolę biletów. Kierujący pojazdem prowadzi odprawę podróżnych wsiadających na wszystkich przystankach, sprawdzając ważność biletów (zarówno zakupionych w kasach stacjonarnych, jak i biletów on-line oraz biletów miesięcznych). Posiadacze biletów on-line, biletów miesięcznych i okresowych – wsiadając do autobusu, zobowiązani są do okazania ważnego biletu miesięcznego bez wezwania, każdorazowo.

Czy muszę mieć odliczoną kwotę przy zakupie biletu w autobusie?

Nie. Kierowca powinien posiadać pewną kwotę pieniędzy, aby wydać resztę. Trzeba się jednak liczyć z tym, że w przypadku płatności banknotem o dużym nominale, kierowca może być zmuszony go rozmienić. Ze względu na czas obsługi pasażerów, prosimy, aby w miarę możliwości, płacić najlepiej odliczoną kwotę lub możliwie zbliżoną do wartości biletu.

Czy w autobusach można przewozić wózek dziecięcy?

Tak. Przewóz wózka dziecięcego jest bezpłatny, ale ograniczony co do ilości. Należy go ustawić w miejscu do tego przeznaczonym, naprzeciwko drugich drzwi autobusu. Ze względów bezpieczeństwa wózki nie mogą tarasować przejścia wzdłuż autobusu i powinny zostać odpowiednio zabezpieczone przez podróżnego.

Czy w autobusach można przewozić rower?

Przewóz roweru możliwy jest wyłącznie po uzyskaniu zgody na jego przewóz u kierującego pojazdem (kierowcy). W przypadku uzyskania zgody należy go ustawić w miejscu do tego przeznaczonym tj. vis a vis drugich drzwi autobusu (miejsce do przewozu wózków). Ze względów bezpieczeństwa rowery nie mogą tarasować przejścia wzdłuż autobusu i powinny zostać odpowiednio zabezpieczone przez podróżnego podczas całego przejazdu tak, aby nie wyrządził on szkody na pojeździe, jak i innym podróżnym (oraz nie zabrudził pojazdu). Na przewóz roweru kierowca sprzedaje bilet bagażowy wg obowiązującego cennika.

Gdzie uzyskać informację o zgubie pozostawionej w autobusie?

Dworzec PKS Gdańsk, ul. 3 Maja 12 – tel. 58 302 15 32 – wyłącznie w godzinach funkcjonowania kas biletowych i informacji.