Dane rejestrowe

/
Dane rejestrowe

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej Gdańsk sp. z o.o.
ul. 3 Maja 12
80-802 Gdańsk
NIP: 583-287-56-80
REGON: 193102877
BDO: 000150421
Zarejestrowana przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ, VII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000222420
Kapitał zakładowy: 3.427.500 zł
Osoby reprezentujące spółkę: Rafał Goll – Prezes Zarządu
Konto bankowe:  Santander Bank Polska SA – 65 1090 1098 0000 0001 0320 9994
Główny zakres działalności: usługi przewozowe (komunikacja regularna, wynajmy), działalność serwisowa

Przewozy Autobusowe GRYF sp. z o.o. sp. k.
ul. Armii Krajowej 1D
83-330 Żukowo
NIP: 589-20-10-854
REGON: 221828541
Zarejestrowana przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ, VIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000450596
Kapitał zakładowy: 6.600.000 zł
Osoby reprezentujące spółkę:
Marian Kotecki – Prezes Zarządu Komplementariusz
Rafał Goll – Prokurent
Konto bankowe: Santander Bank Polska S.A. – 48 1090 1102 0000 0001 4482 6641
Główny zakres działalności: usługi przewozowe (komunikacja regularna, wynajmy)