/
Stacja kontroli pojazdów

W trosce o stan techniczny Państwa samochodów, nasza Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów oferuje pełny zakres badań technicznych każdego rodzaju pojazdów niezależnie od jego masy oraz wszystkie badania specjalistyczne. Stacja wyposażona jest w nowoczesną, skomputeryzowaną linię diagnostyczną, gwarantującą kompletną, rzetelną i szczegółową analizę stanu technicznego pojazdu.

Adres: Sztutowska 16D, 80-711 Gdańsk
e-mail: skp@pks.gdansk.pl
Telefon: 723 373 333

CENNIK
Do każdego badania doliczana jest opłata ewidencyjna w wysokości 1 zł

Opłatę za wykonane badanie pobiera się przed sprawdzeniem pojazdu (podstawa prawna art. 83 ust. 1 Ustawy prawo o ruchu drogowym Dz. U. z 2017 r., poz. 1260 z późn. zm.)
1OKRESOWE BADANIA TECHNICZNEOPŁATA W ZŁ
(zawiera podatek VAT)
1.1motocykl, ciągnik rolniczy62,00 zł
1.2samochód osobowy, autobus przeznaczony do przewozu nie więcej niż 15 osób łącznie z kierowcą, samochód ciężarowy i specjalny do 3,5 t d.m.c., pojazd trójkołowy powyżej 0,4 t  m.w. 1)98,00 zł
1.3samochód ciężarowy i specjalny, ciągnik samochodowy siodłowy powyżej 3,5 t do 16 t d.m.c.153,00 zł
1.4samochód ciężarowy i specjalny, ciągnik samochodowy siodłowy powyżej 16 t d.m.c., ciągnik samochodowy balastowy176,00 zł
1.5autobus przeznaczony do przewozu więcej niż 15 osób łącznie z kierowcą199,00 zł
1.6przyczepa ciężarowa rolnicza do 1,5 t d.m.c.40,00 zł
1.7przyczepa ciężarowa rolnicza powyżej 1,5 t do 6 t d.m.c.50,00 zł
1.8przyczepa ciężarowa rolnicza powyżej 6 t d.m.c.70,00 zł
1.9przyczepa (naczepa) ciężarowa i specjalna do 3,5 t d.m.c.78,00 zł
1.10przyczepa (naczepa) ciężarowa i specjalna powyżej 3,5 t do 16 t d.m.c163,00 zł
1.11przyczepa (naczepa) ciężarowa i specjalna powyżej 16 t d.m.c.177,00 zł
1.15pojazd przystosowany do zasilania gazem (za badanie specjalistyczne)63,00 zł
1.22motorower50,00 zł
1.23pojazd wolnobieżny wchodzący w skład kolejki turystycznej62,00 zł
2PONOWNE SPRAWDZENIE MECHANIZMÓW I ZESPOŁÓW W POJEŹDZIE, W KTÓRYM
STWIERDZONO USTERKI W TRAKCIE BADAŃ TECHNICZNYCH W ZAKRESIE:
OPŁATA W ZŁ
(zawiera podatek VAT)
2.1skuteczności i równomierności działania hamulców20,00 zł
2.4ustawienia i natężenia świateł mijania14,00 zł
2.5połączeń układu kierowniczego oraz jałowego ruchu koła kierownicy, luzów w zawieszeniu20,00 zł
2.6toksyczności spalin14,00 zł
2.7poziomu hałasu20,00 zł
2.8geometrii kół jednej osi36,00 zł
2.9działania amortyzatorów jednej osi14,00 zł
2.10wszystkich innych usterek łącznie20,00 zł
4DODATKOWE BADANIE TECHNICZNE POJAZDU SKIEROWANEGO PRZEZ ORGAN RUCHU DROGOWEGO W RAZIE UZASADNIONEGO PRZYPUSZCZENIA, ŻE ZAGRAŻA BEZPIECZEŃSTWU RUCHU DROGOWEGO LUB NARUSZA WYMAGANIA OCHRONY ŚRODOWISKAOPŁATA W ZŁ
(zawiera podatek VAT)
4.1określone usterki techniczne, warunki techniczne (osobno za każde określone warunki techniczne lub badany układ czy zespół pojazdu) 20,00 zł
4.2po wypadku, kolizji drogowej (za badanie specjalistyczne)94,00 zł
4.3dane techniczne niezgodne ze stanem faktycznym51,00 zł
5DODATKOWE BADANIE TECHNICZNE POJAZDU SKIEROWANEGO PRZEZ STAROSTĘ W RAZIE UZASADNIONEGO PRZYPUSZCZENIA, ŻE ZAGRAŻA BEZPIECZEŃSTWU RUCHU DROGOWEGO LUB NARUSZA WYMAGANIA OCHRONY ŚRODOWISKAOPŁATA W ZŁ
(ZAWIERA PODATEK VAT)
5.1co do którego zachodzi podejrzenie, że nie spełnia określonych warunków technicznych3)20,00 zł
5.2po wypadku, kolizji drogowej (za badanie specjalistyczne)94,00 zł
6POZOSTAŁE DODATKOWE BADANIA TECHNICZNE POJAZDU:OPŁATA W ZŁ
(ZAWIERA PODATEK VAT)
6.2który ma być używany jako taksówka osobowa lub bagażowa (za warunki dodatkowe)42,00 zł
6.3który ma być używany jako uprzywilejowany (za warunki dodatkowe)50,00 zł
6.4który ma być używany do przewozu materiałów niebezpiecznych (za badanie specjalistyczne)85,00 zł
6.5autobusu, który może poruszać się po drogach z prędkością 100km/h (za badanie specjalistyczne)126,00 zł
6.6do nauki jazdy lub przeprowadzania egzaminu państwowego (za warunki dodatkowe)48,00 zł
6.7w którym dokonano zmian konstrukcyjnych lub wymiany elementów powodujących zmianę danych w dowodzie rejestracyjnym82,00 zł
6.8w którym mowa w art. 81 ust. 8 pkt 4 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym50,00 zł
6.9.1skierowany przez starostę lub na wniosek posiadacza pojazdu w celu identyfikacji lub ustalenia danych niezbędnych do jego rejestracji60,00 zł
6.9.2skierowany przez starostę lub na wniosek posiadacza pojazdu jeżeli z dokumentów wymaganych do jego rejestracji wynika, że uczestniczył on w wypadku drogowym, lub narusza wymagania ochrony środowiska94,00 zł
6.10pojazd sprowadzony z zagranicy i noszący ślady uszkodzenia lub którego stan techniczny wskazuje na naruszenie elementów nośnych konstrukcji pojazdu, mogących stwarzać zagrożenie dla bezpieczeństwa ruchu drogowego94,00 zł
6.11pojazd o którym mowa w art. 81 ust. 11 pkt 7 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (bad VAT)50,00 zł
6.12dla którego określono dodatkowe wymagania techniczne w międzynarodowych porozumieniach dotyczących międzynarodowego transportu drogowego (tzw. "S")120,00 zł
6.13O którym mowa w art. 81 ust. 11 pkt. 10 Ustawy z dnia 20.06.1997 roku – Prawo o ruchu drogowym (za każde stanowisko kierującego) (blokada alkoholowa)50,00 zł
7SPRAWDZENIE SPEŁNIANIA DODATKOWYCH WARUNKÓW TECHNICZNYCH DLA NIEKTÓRYCH POJAZDÓW ORAZ POZOSTAŁE CZYNNOŚCI PRZEPROWADZANE W STACJACH KONTROLI POJAZDÓWOPŁATA W ZŁ
(ZAWIERA PODATEK VAT)
7.1prawidłowości przystosowania pojazdu silnikowego do ciągnięcia przyczepy 1)35,00 zł
7.2czy pojazd odpowiada dodatkowym warunkom technicznym dla pojazdów przeznaczonych do wykonywania czynności na drodze 4)21,00 zł
7.3czy pojazd odpowiada dodatkowym warunkom technicznym wymaganym dla pojazdów ciężarowych przystosowanych do przewozu osób 4)48,00 zł
7.4czy pojazd odpowiada dodatkowym warunkom technicznym wymaganym dla autobusu miejskiego używanego w komunikacji miejskiej lub miejskiej i podmiejskiej4)41,00 zł
7.5czy pojazd odpowiada dodatkowym warunkom technicznym wymaganym dla autobusu szkolnego 4)41,00 zł
7.6wykonanie numeru nadwozia49,00 zł
7.7wykonanie numeru silnika49,00 zł
7.8wykonanie tabliczki i jej umieszczenie36,00 zł
7.9sporządzenie opinii (na wniosek właściciela pojazdu) do indywidualnego wniosku o odstępstwo od warunków technicznych)82,00 zł
7.10pomiar prawidłowości rozmieszczenia punktów bazowych nadwozia samonośnego pojazdu samochodowego do 3,5 t d.m.c., związanych z zespołemi i układami bezpieczeństwa jazdy 5)255,00 zł
SUSŁUGI DODATKOWEOPŁATA W ZŁ
(ZAWIERA PODATEK VAT)
S001Ustawienie zbieżności kół pojazdu o dmc do 5 ton150,00 zł
S002Ustawienie zbieżności kół pojazdu o dmc powyżej 5 ton *(cena 400,00 zł dotyczy I osi, każda kolejna to 250,00 zł)400,00 zł
250,00 zł*
S003Ustawienie świateł20,00 zł
S004Badanie techniczne pojazdu przed zakupem100,00 zł
S005Sprawdzenie zawieszenia30,00 zł
S006Badanie pojazdu zabytkowego – osobowy98,00 zł
S007Badanie pojazdu zabytkowego –motocykl i motorower62,00 zł
S008Badanie pojazdu zabytkowego – autobus199,00 zł
S009Badanie pojazdu zabytkowego – samochód ciężarowy, ciągnik siodłowy176,00 zł
S010Badanie pojazdu zabytkowego – przyczepa ciężarowa i specjalna177,00 zł
S011Diagnostyka komputerowa50,00 zł
S012Ustawienie geometrii kół pojazdu w samochodzie osobowym220,00 zł
S013Sprawdzenie skuteczności siły hamowania20,00 zł