Polityka prywatności (RODO)

/
Polityka prywatności (RODO)

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Niniejszy dokument stanowi opis polityki prywatności i wykorzystywania plików cookies przez Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej Gdańsk Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku, ul. 3 Maja 12, 80-802 Gdańsk (Administrator). Określa zasady, sposób przetwarzania oraz wykorzystywania danych i informacji pochodzących od klientów i użytkowników serwisu internetowego.

Klauzula informacyjna dla celów rekrutacji.

Klauzula informacyjna dla klientów indywidualnych – trasy międzynarodowe.

Klauzula informacyjna dla klientów indywidualnych.

Klauzula informacyjna dla kontrahentów.

Klauzula informacyjna dla likwidacji szkód komunikacyjnych.

Klauzula informacyjna dla skarg i wniosków.

Klauzula informacyjna do zawarcia w mailach do kontrahentów lub potencjalnych kontrahentów.

Klauzula informacyjna do zawarcia w umowach z kontrahentami.

klauzula informacyjna-monitoring.

Prosimy o dokładne zapoznanie się z treścią niniejszej polityki. Wchodząc na tę stronę lub korzystając z niej i przesyłając nam jakiekolwiek dane osobowe użytkownik akceptuje warunki niniejszej polityki prywatności.

§1 Zasady ochrony danych osobowych

 1. Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej Gdańsk Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku dokłada szczególnej staranności, aby wszelkie dane osobowe były przetwarzane zgodnie z celem, dla których zostały zebrane i wykorzystywane stosownie do zakresu udzielonych zezwoleń (zgód) oraz obszarów przetwarzania dozwolonych prawem.
 2. Wszystkie dane osobowe przetwarzane są w sposób zgodny z wymogami powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności w zgodzie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 216/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) , ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1000), ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1219 ze zm.) oraz ustawą prawo telekomunikacyjne ( t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1907 ze zm.), w tym zgodnie z zakresem udzielonej przez klienta zgody.
 3. Dbamy o to, aby przetwarzanie danych osobowych odbywało się zgodnie z zasadami dotyczącymi merytorycznej poprawności oraz adekwatnie do celów w jakich zostały zebrane.
 4. Przetwarzamy dane przez okres niezbędny do osiągnięcia celów, dla których zostały zebrane, a dodatkowo przez okres w jakim jesteśmy do tego zobowiązani na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
 5. Zapewniamy poufność, integralność oraz rozliczalność przetwarzanych przez nas danych osobowych.
 6. Przetwarzane dane osobowe nie są udostępniane bez zgody osób, których dane dotyczą, chyba że udostępnia się te dane osobom upoważnionym do przetwarzania danych osobowych, podmiotom którym przekazano dane na podstawie umowy powierzenia (w tym współpracującym z Administratorem: kancelariom prawnym, biurom kadrowo-księgowym, podmiotom świadczącym obsługę IT) oraz podmiotom upoważnionym na podstawie obowiązujących przepisów prawa.
 7. Przetwarzane dane osobowe nie są przekazywane do państw spoza Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

 

§2 Sposoby pozyskiwania danych

Dane osobowe są pozyskiwane poprzez:

 1. formularze wypełniane online – informacje gromadzone są dzięki formularzom dostępnym na naszej stronie, służącym do celów kontaktowych, zgłoszenia pytań oraz wyrażenia uwag;
 2. kontakt bez pośrednictwa sieci – na stronie internetowej znajdują się różne numery telefonów i faksów oraz adresy email, pod którymi można się z nami kontaktować;
 3. podczas korzystania z zasobów strony www.pks.gdansk.pl – gromadzone są informacje o użytkownikach za pośrednictwem plików takich jak „cookies”
 • Cookies – to małe pliki tekstowe nazywane „ciasteczkami”, wysyłane przez nasz serwis internetowy i zapisywane na urządzeniu końcowym użytkownika (komputerze, laptopie, smartfonie). Używamy ich dla dostosowania treści i usług do indywidualnych potrzeb oraz zainteresowań użytkowników serwisu Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej Gdańsk Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku, zrozumienia sposobu, w jaki użytkownicy korzystają z naszego serwisu oraz stałego udoskonalania naszego serwisu internetowego, czyniąc go jeszcze przyjaźniejszymi i lepiej dostosowanymi do potrzeb użytkowników. Użytkownik może w każdej chwili wyłączyć w swojej przeglądarce opcję przyjmowania cookies, jednakże efektem takiej zmiany może być utrata możliwości korzystania ze strony www.pks.gdansk.pl,
 • Web beacons – elektroniczne elementy graficzne (zwane również web bugs, clear gifs albo trackers), które umożliwiają określenie liczby użytkowników, którzy odwiedzili naszą stronę, dzięki kliknięciu na ogłoszenie dotyczące naszych produktów i usług ze strony innej firmy. Web beacons gromadzą informacje w ograniczonym zakresie, należy do nich numer cookie, czas i data otworzenia strony oraz opis strony, na której znajduje się web beacon. Nasze strony nie zawierają web beacons umieszczonych przez innych ogłoszeniodawców, ale korzystamy z usług osób trzecich w celu zbierania dla nas tych danych.
  W związku z tym że, web beacons są stosowane w połączeniu z cookies, można je dezaktywować poprzez wyłączenie cookies lub zmianę ustawień cookies w przeglądarce.

§3 W jakim celu są wykorzystywane zebrane przez nas dane

 1. Dane osobowe są wykorzystywane do celów realizacji usług i dostaw produktów zamówionych przez klientów oraz związanych z tym obowiązków prawnych ciążących na administratorze- na podstawie art. 6 ust. 1 b) i c) RODO
 2. W przypadku uzyskania odpowiedniej zgody, dane wykorzystywane są również w celach marketingu bezpośredniego produktów i usług przez Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej Gdańsk Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku na podstawie art. 6 ust. 1 a) RODO.

§4 Bezpieczeństwo i przechowywanie informacji

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej Gdańsk Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku zapewnia bezpieczeństwo danych osobowych dzięki odpowiednim środkom technicznym i organizacyjnym, mającym na celu zapobieżenie bezprawnemu przetwarzaniu danych oraz ich przypadkowej utracie, zniszczeniu oraz uszkodzeniu.

§ 5 Prawa użytkownika

 1. Podanie danych osobowych w zakresie niezbędnym dla realizacji dostaw produktów i usług oferowanych przez administratora jest obowiązkowe, a w pozostałym zakresie jest dobrowolne.
 2. Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej Gdańsk Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku respektuje przysługujące każdej osobie, której dane przetwarza prawa: dostępu do danych, sprostowania danych, usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, prawo do niepodlegania decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu i wywołuje wobec tej osoby skutki prawne lub w inny sposób istotnie na nią wpływa.
 3. Jeśli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, osoba ta ma prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, z tym zastrzeżeniem, iż nie wpłynie to na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 4. Osoba, której dane przetwarzamy może skorzystać ze swoich uprawnień poprzez skierowanie do Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej Gdańsk Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku pisma, w którym przedstawi swoje żądania.
 5. Osoba, której dane przetwarzamy ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeśli uzna, że jej prawa zostały naruszone.

§6 Zmiany dotyczące polityki prywatności

Na zmiany w polityce ochrony prywatności Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej Gdańsk Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku mogą mieć wpływ zmiany w sferze ustawodawczej w zakresie ochrony danych osobowych, a także inne czynniki. O wszelkich zmianach klienci i użytkownicy zostaną bezzwłocznie poinformowani na stronie internetowej Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej Gdańsk Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku.