/

Szanowni Pasażerowie

PKS GDAŃSK Sp. z o.o. pragnie poinformować, że kolejne kursy na Białoruś odbędą się:

Kurs: Gdańsk-Warszawa-Brześć-Mińsk odbędzie się w dniu 31 MARCA 2020 r., odjazd z Dworca Autobusowego w Gdańsku przy ul 3 Maja 12 ze stanowiska nr 11 o godz. 14:00. Kurs powrotny Mińsk-Brześć-Warszawa-Gdańsk, odbędzie się 1 KWIETNIA 2020 r. odjazd z Dworca Autobusowego Mińsk Centralny o godz. 15:00 czasu białoruskiego.

Gdańsk-Białystok-Grodno-Mińsk odbędzie się w dniu 2 KWIETNIA 2020 r., odjazd z Dworca Autobusowego w Gdańsku przy ul 3 Maja 12 ze stanowiska nr 11 o godz. 17:30. Kurs powrotny Mińsk-Grodno-Białystok-Gdańsk odbędzie się 3 KWIETNIA 2020 r. odjazd z Dworca Autobusowego Mińsk Centralny o godz. 19:30 czasu białoruskiego.

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Informację o dalszym kursowaniu autobusów na Białoruś prosimy na bieżąco śledzić na naszej stronie internetowej www.pks.gdansk.pl, Bilety można kupić w kasie Dworca PKS w Gdańsku, na stronie www.e-podróżnik.pl / http://www.biacomex.pl/kup-bilet.html / https://www.flixbus.pl/

Jednocześnie prosimy o zapoznanie się na stronie internetowej Straży Granicznej z przepisami dot. wjazdu obcokrajowców do Polski (w warunkach epidemii koronowirusa) i ich respektowaniu.

Уважаемые пассажиры

ООО «ПКС ГДАНЬСК» информирует об организации следующих международных рейсов в Республику Беларусь:

Рейс: Гданьск-Варшава-Брест-Минск будет осуществлен 31 МАРТА 2020 г., отправление с АВ г. Гданьска ул. 3 Мая 12 с 11 платформы в 14:00 час. Обратный рейс Минск-Брест-Варшава-Гданьск состоится 1 АПРЕЛЯ 2020 г. отправление с АВ Минск Центральный в 15:00 час. белорусского времени.

Рейс: Гданьск-Белосток-Гродно-Минск будет осуществлен 2 АПРЕЛЯ 2020 г., отправление с АВ г. Гданьска ул. 3 Мая 12 с 11 платформы в 17:30 час. Обратный рейс Минск-Гродно-Белосток-Гданьск состоится 3 АПРЕЛЯ 2020 г. отправление с АВ Минск Центральный в 19:30 час. белорусского времени.

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Информацию о следующих рейсах просим отслеживать на нашем сайте www.pks.gdansk.pl Билеты можно приобрести в кассах автовокзала г. Гданьска и через интернет-ресурсы: www.epodróżnik.pl / http://www.biacomex.pl/kupbilet.html / https://www.flixbus.pl/

Одновременно просим ознакомиться на сайте Пограничного Комитета РП с правилами въезда иностранцев в РП (в условиях эпидемии короновируса) и соблюдать эти правила.


Szanowni Pasażerowie

PKS GDAŃSK Sp. z o.o. pragnie poinformować, że wznawia jednorazowo kursy na Białoruś:

Kurs: Gdańsk-Grodno-Mińsk odbędzie się w dniu 27 marca 2020 r., odjazd z Dworca Autobusowego w Gdańsku przy ul 3 Maja 12 ze stanowiska nr 11 o godz. 17:30. Kurs powrotny Mińsk-Grodno-Gdańsk odbędzie się 28 marca 2020 r. odjazd z Dworca Autobusowego Mińsk Centralny o godz. 20:30 czasu białoruskiego.

Kurs: Gdańsk-Brześć-Mińsk odbędzie się w dniu 28 marca 2020 r., odjazd z Dworca Autobusowego w Gdańsku przy ul 3 Maja 12 ze stanowiska nr 11 o godz. 13:00. Kurs powrotny Mińsk-Brześć-Gdańsk, odbędzie się 29 marca 2020 r. odjazd z Dworca Autobusowego Mińsk Centralny o godz. 15:00 czasu białoruskiego.

_______________________________________________________________________________________________

Zapraszamy pasażerów z biletami zakupionymi przed 14.03.2020 r., którzy nie mogli wyjechać po tym terminie z powodu zawieszenia kursów

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Informację o dalszym kursowaniu autobusów na Białoruś prosimy na bieżąco śledzić na naszej stronie internetowej www.pks.gdansk.pl

Jednocześnie prosimy o zapoznanie się na stronie internetowej Straży Granicznej z przepisami dot. wjazdu obcokrajowców do Polski (w warunkach epidemii koronowirusa) i ich respektowaniu.


Уважаемые пассажиры

ООО «ПКС ГДАНЬСК» информирует, что возобновляет одноразово международные рейсы в Республику Беларусь:

Рейс: Гданьск-Гродно-Минск будет осуществлен 27 марта 2020 г., отправление с АВ г. Гданьска ул. 3 Мая 12 с 11 платформы в 17:30 час. Обратный рейс Минск-Гродно-Гданьск состоится 28 марта 2020 г. отправление с АВ Минск Центральный в 20:30 час. белорусского времени.

Рейс: Гданьск-Брест-Минск будет осуществлен 28 марта 2020 г., отправление с АВ г. Гданьска ул. 3 Мая 12 с 11 платформы в 13:00 час. Обратный рейс Минск-Брест-Гданьск состоится 29 марта 2020 г. отправление с АВ Минск Центральный в 15:00 час. белорусского времени.

_______________________________________________________________________________________________

Приглашаем пассажиров с билетами приобретенными до 14.03.2020 r., которые не смогли после этой даты уехать в связи с временной отменой международных рейсов

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – 

Информацию о следующих рейсах просим отслеживать на нашем сайте www.pks.gdansk.pl

Одновременно просим ознакомиться на сайте Пограничного Комитета РП с правилами въезда иностранцев в РП (в условиях эпидемии короновируса) и соблюдать эти правила.