Przewozy międzynarodowe

/
Przewozy międzynarodowe

.

Szanowni Pasażerowie

PKS GDAŃSK Sp. z o.o. pragnie poinformować, że kursy z Polski na Białoruś i z Białorusi do Polski od 1 maja 2021 r. będą się odbywać według następującego harmonogramu :

Gdańsk-Białystok-Grodno-Mińsk, kursy będą wykonywane w następujące dni:

Wyjazd z Gdańska (Dworzec PKS Gdańsk, ul. 3 maja 12, stan. 11) o godz. 17:30 – 1 maja, 2 maja, 5 maja, 8 maja, 11 maja, 12 maja, 15 maja, 19 maja, 22 maja, 26 maja, 29 maja i 30 maja 2021 r.

oraz

Wyjazd z Dworca Autobusowego Mińsk Centralny o godz. 19:30 czasu białoruskiego – 1 maja, 2 maja, 4 maja, 9 maja, 11 maja, 12 maja, 16 maja, 18 maja, 23 maja, 25 maja, 29 maja i 30 maja 2021 r.

Gdańsk-Warszawa-Brześć-Mińsk: kursy będą wykonywane w następujące dni:

Wyjazd z Gdańska (Dworzec PKS Gdańsk, ul. 3 maja 12, stan. 11) o godz. 14:00 – 6 maja, 7 maja, 8 maja, 13 maja, 14 maja, 16 maja, 20 maja, 21 maja, 27 maja i 28 maja 2021 r.

oraz

Wyjazd z Dworca Autobusowego Mińsk Centralny o godz. 15:00 czasu białoruskiego – 6 maja, 7 maja, 9 maja, 13 maja, 14 maja, 15 maja, 20 maja, 21 maja, 27 maja i 28 maja 2021 r.

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Informację o dalszym kursowaniu autobusów na Białoruś prosimy na bieżąco śledzić na naszej stronie internetowej www.pks.gdansk.pl, Bilety można kupić w kasie Dworca PKS w Gdańsku, na stronie www.e-podróżnik.pl / http://www.biacomex.pl/kup-bilet.html / https://www.flixbus.pl/

Jednocześnie prosimy o zapoznanie się na stronie internetowej Straży Granicznej z przepisami dot. wjazdu obcokrajowców do Polski (w warunkach epidemii koronawirusa) i ich respektowaniu.


Уважаемые пассажиры

ООО «ПКС ГДАНЬСК» информирует, что международные рейсы из Польши в Республику Беларусь и обратно с 1 мая 2021 г. будут осуществлятся по графику:

Гданьск-Белосток-Гродно-Минск: рейс будет осуществляться по следующим числам: Отправление из города Гданьск (АВ PKS Gdansk, г. Гданьск, ул. 3 Мая 12) в 17:30 час. (польское время) – 1 мая, 2 мая, 5 мая, 8 мая, 11 мая, 12 мая, 15 мая, 19 мая, 22 мая, 26 мая, 29 мая и 30 мая 2021 г.

и

Отправление с АВ Минск Центральный в 19:30 час. белорусского времени – 1 мая, 2 мая, 4 мая, 9 мая, 11 мая, 12 мая, 16 мая, 18 мая, 23 мая, 25 мая, 29 мая и 30 мая 2021 г.

Гданьск-Варшава-Брест-Минск: рейс будет осуществляться по следующим числам:

Отправления из города Гданьск (АВ PKS Gdansk, г. Гданьск, ул. 3 Мая 12) в 14:00 час. (польское время) – 6 мая, 7 мая, 8 мая, 13 мая, 14 мая, 16 мая, 20 мая, 21 мая, 27 мая и 28 мая 2021 г.

и

Отправление с АВ Минск Центральный в 15:00 час. белорусского времени – 6 мая, 7 мая, 9 мая, 13 мая, 14 мая, 15 мая, 20 мая, 21 мая, 27 мая и 28 мая 2021 г.

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Информацию о следующих рейсах просим отслеживать на нашем сайте www.pks.gdansk.pl Билеты можно приобрести в кассах автовокзала г. Гданьска и через интернет-ресурсы: www.epodróżnik.pl / http://www.biacomex.pl/kupbilet.html / https://www.flixbus.pl/

Одновременно просим ознакомиться на сайте Пограничного Комитета РП с правилами въезда иностранцев в РП (в условиях эпидемии коронавируса) и соблюдать эти правила.

.


 

Szanowni Pasażerowie

PKS GDAŃSK Sp. z o.o. pragnie poinformować że w MAJU 2021 r. połączenie autobusowe do Obwodu Kaliningradzkiego (Federacji Rosyjskiej), linia międzynarodowa nr 802 „Gdańsk-Kaliningrad-Gdańsk” będzie wykonywane w środy, piątki, soboty i niedziele w następujące dni: 1 maja, 2 maja, 5 maja, 7 maja, 8 maja, 9 maja, 12 maja, 14 maja, 15 maja, 16 maja, 19 maja, 21 maja, 22 maja, 23 maja, 26 maja, 28 maja, 29 maja oraz 30 maja 2021 r.

Wyjazd z Gdańska (Dworzec PKS Gdańsk, ul. 3 maja 12, stan. 11) w środy i piątki o godz. 06:00, w soboty i niedziele o godz. 12:00 oraz wyjazd z Kaliningradu (Dworzec Autobusowy w Kaliningradzie) w środy i piątki o godz. 07:30, a w soboty i niedziele o godz. 12:00 czasu miejscowego.

Kursy będą wykonywane z przesiadką pasażerów na polsko-rosyjskim przejściu granicznym Grzechotki / Mamonowo 2.

Skorzystać z połączenia mogą wyłącznie obywatele, którzy mają prawo wyjazdu lub wjazdu do Federacji Rosyjskiej i do Rzeczypospolitej Polski.

Cennik

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – 

Informację o dalszym kursowaniu autobusów prosimy na bieżąco śledzić na naszej stronie internetowej www.pks.gdansk.pl, Bilety można kupić w kasie Dworca PKS w Gdańsku, w kasie Dworca Autobusowego w Kaliningradzie i na stronie internetowej www.e-podróżnik.pl

Jednocześnie prosimy o zapoznanie się na stronie internetowej Straży Granicznej z przepisami dot. wjazdu obcokrajowców do Polski (w warunkach epidemii koronawirusa) i ich respektowaniu.

 

Уважаемые пассажиры

 

ООО «ПКС ГДАНЬСК» информирует что в МАЕ 2021 г. международный рейс в Калининградскую область (Российская Федерация) по маршруту №802 «Гданьск-Калининград-Гданьск» будет осуществляться в каждую среду, пятницу, субботу и воскресенье по следующим числам: 1 мая, 2 мая, 5 мая, 7 мая, 8 мая, 9 мая, 12 мая, 14 мая, 15 мая, 16 мая, 19 мая, 21 мая, 22 мая, 23 мая, 26 мая, 28 мая, 29 мая и 30 мая 2021 г.

Время отправления из города Гданьск (АВ PKS Gdansk, г. Гданьск, ул. 3 Мая 12) по средам и пятницам в 06 час. 00 мин., по субботам и воскресеньям в 12 час. 00 мин. (польское время) и из г. Калининграда (Калининград АВ) по средам и пятницам в 07 час. 30 мин., по субботам и воскресеньям в 12 час. 00 мин. (местное время).

Рейсы осуществляются с пересадкой пассажиров на КПП Мамоново-2 / «Гжехотки».

Воспользоваться проездом могут те граждане, которые имеют право выезда и въезда в РФ и Республику Польша.

прейскурант

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Информацию о рейсах просим отслеживать на нашем сайте www.pks.gdansk.pl Билеты можно приобрести в кассах автовокзала г. Гданьска, г. Калининграда и через интернет-ресурс: www.epodróżnik.pl

Одновременно просим ознакомиться на сайте Пограничного Комитета РП с правилами въезда иностранцев в РП (в условиях эпидемии коронавируса) и соблюдать эти правила.

Linia międzynarodowa Gdańsk – Kaliningrad

Z przyjemnością informujemy, o międzynarodowej linii relacji Gdańsk – Kaliningrad. Aby skorzystać z danego połączenia komunikacyjnego należy wyrobić wizę umożliwiającą przejazd  do Federacji Rosyjskiej, wszelkie informacje związane z otrzymaniem wizy znaleźć można tutaj.

Cennik obowiązujący dla linii Kaliningrad od 01.10.2020 r.

Rozkład jazdy linii Kaliningrad

Należy pamiętać, że linią można podróżować wyłącznie w relacjach międzynarodowych!

Zachęcamy do zwiedzania stolicy obwodu Kaliningradzkiego oraz do skorzystania z atrakcji oferowanych przez to miasto.

 


Linia międzynarodowa Gdańsk – Grodno – Mińsk

Z przyjemnością informujemy, o międzynarodowej linii relacji Gdańsk Grodno   Mińsk. Aby skorzystać z danego połączenia komunikacyjnego należy wyrobić wizę umożliwiającą przejazd, wszelkie informacje związane z otrzymaniem wizy znaleźć można tutaj.
Informację o ruchu bezwizowym dla obcokrajowców, odwiedzających w celach turystycznych Rejon Grodzieński wraz z „Kanałem Augustowskim” oraz Strefę Turystyczną „Brześć” znaleźć można tutaj.

Cennik obowiązujący dla linii Gdańsk-Grodno-Mińsk od 15.04.2021 r.

Rozkład jazdy Gdańsk-Grodno-Mińsk

Należy pamiętać, że linią można podróżować wyłącznie w relacjach międzynarodowych!

UWAGA: kierowcy autobusów, realizujących przewozy międzynarodowe mają prawo sprawdzać, czy PASAŻER posiada: ważny bilet, ważny dokument podróży/paszport, ważną wizę do państwa, do którego jest wykonywany dany kurs.

Pasażerowie polskojęzyczni lub rosyjskojęzyczni w razie pytań, wniosków lub zastrzeżeń do usług wykonywanych przez PKS Gdańsk Sp. z o.o. informację w JĘZYKU POLSKIM lub ROSYJSKIM mogą kierować na adres poczty elektronicznej e-mail: jan.gajdel@pks.gdansk.pl .

 


Linia międzynarodowa Gdańsk – Brześć – Mińsk
Od 21.11.2019 r. (czwartki, piątki, soboty, niedziele). 

Z przyjemnością informujemy, o międzynarodowej linii relacji Gdańsk – Brześć – Mińsk. Aby skorzystać z danego połączenia komunikacyjnego należy wyrobić wizę umożliwiającą przejazd, wszelkie informacje związane z otrzymaniem wizy znaleźć można tutaj.
Informację o ruchu bezwizowym dla obcokrajowców, odwiedzających w celach turystycznych Rejon Grodzieński wraz z „Kanałem Augustowskim” oraz Strefę Turystyczną „Brześć” znaleźć można tutaj.

Cennik obowiązujący dla linii Gdańsk – Brześć – Mińsk od 15.04.2021 r.

Rozkład jazdy Gdańsk – Brześć – Mińsk

Należy pamiętać, że linią można podróżować wyłącznie w relacjach międzynarodowych!

UWAGA: kierowcy autobusów, realizujących przewozy międzynarodowe mają prawo sprawdzać, czy PASAŻER posiada: ważny bilet, ważny dokument podróży/paszport, ważną wizę do państwa, do którego jest wykonywany dany kurs.

Pasażerowie rosyjskojęzyczni w razie pytań, wniosków lub zastrzeżeń do usług wykonywanych przez PKS Gdańsk Sp. z o.o. informację w JĘZYKU ROSYJSKIM mogą kierować na adres poczty elektronicznej e-mail: jan.gajdel@pks.gdansk.pl .