Przewozy międzynarodowe

/
Przewozy międzynarodowe

.

Szanowni Pasażerowie

PKS GDAŃSK Sp. z o.o. pragnie poinformować, że kursy z Polski na Białoruś i z Białorusi do Polski od 1 grudnia 2020 r. będą się odbywać według następującego harmonogramu :

Gdańsk-Białystok-Grodno-Mińsk, kursy będą wykonywane w następujące dni: 1 grudnia, 2 grudnia, 5 grudnia, 6 grudnia, 8 grudnia, 9 grudnia, 12 grudnia, 13 grudnia, 15 grudnia, 16 grudnia, 17 grudnia, 18 grudnia, 19 grudnia, 20 grudnia, 22 grudnia, 23 grudnia, 26 grudnia, 27 grudnia, 29 grudnia, 30 grudnia oraz 2 stycznia 2021 r. i 3 stycznia 2021 r.

Wyjazd z Gdańska (Dworzec PKS Gdańsk, ul. 3 maja 12, stan. 11) o godz. 17:30 oraz wyjazd z Dworca Autobusowego Mińsk Centralny o godz. 20:30 czasu białoruskiego.

Gdańsk-Warszawa-Brześć-Mińsk: kursy będą wykonywane w następujące dni: 3 grudnia, 4 grudnia, 10 grudnia, 11 grudnia, 12 grudnia, 13 grudnia, 17 grudnia, 18 grudnia, 19 grudnia, 20 grudnia, 21 grudnia, 22 grudnia, 26 grudnia, 27 grudnia, 28 grudnia, 29 grudnia oraz 2 stycznia 2021 r. i 3 stycznia 2021 r.

Wyjazd z Gdańska (Dworzec PKS Gdańsk, ul. 3 maja 12, stan. 11) o godz. 13:00 oraz wyjazd z Dworca Autobusowego Mińsk Centralny o godz. 15:00 czasu białoruskiego.

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Informację o dalszym kursowaniu autobusów na Białoruś prosimy na bieżąco śledzić na naszej stronie internetowej www.pks.gdansk.pl, Bilety można kupić w kasie Dworca PKS w Gdańsku, na stronie www.e-podróżnik.pl / http://www.biacomex.pl/kup-bilet.html / https://www.flixbus.pl/


Jednocześnie prosimy o zapoznanie się na stronie internetowej Straży Granicznej z przepisami dot. wjazdu obcokrajowców do Polski (w warunkach epidemii koronawirusa) i ich respektowaniu.

Уважаемые пассажиры

ООО «ПКС ГДАНЬСК» информирует, что международные рейсы из Польши в Республику Беларусь и обратно с 1 декабря 2020 г. будут осуществлятся по графику:

Гданьск-Белосток-Гродно-Минск: рейс будет осуществляться по следующим числам: 1 декабря, 2 декабря, 5 декабря, 6 декабря, 8 декабря, 9 декабря, 12 декабря, 13 декабря, 15 декабря, 16 декабря, 17 декабря, 18 декабря, 19 декабря, 20 декабря, 22 декабря, 23 декабря, 26 декабря, 27 декабря, 29 декабря, 30 декабря а также 2 января 2021 r. и 3 января 2021 r.

Время отправления из города Гданьск (АВ PKS Gdansk, г. Гданьск, ул. 3 Мая 12) в 17:30 час. (польское время) и с АВ Минск Центральный в 20:30 час. белорусского времени.

Гданьск-Варшава-Брест-Минск: рейс будет осуществляться по следующим числам: 3 декабря, 4 декабря, 10 декабря, 11 декабря, 12 декабря, 13 декабря, 17 декабря, 18 декабря, 19 декабря, 20 декабря, 21 декабря, 22 декабря, 26 декабря, 27 декабря, 28 декабря, 29 декабря а также 2 января 2021 r. и 3 января 2021 r.

Время отправления из города Гданьск (АВ PKS Gdansk, г. Гданьск, ул. 3 Мая 12) в 13:00 час. (польское время) и с АВ Минск Центральный в 15:00 час. белорусского времени.

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Информацию о следующих рейсах просим отслеживать на нашем сайте www.pks.gdansk.pl Билеты можно приобрести в кассах автовокзала г. Гданьска и через интернет-ресурсы: www.epodróżnik.pl / http://www.biacomex.pl/kupbilet.html / https://www.flixbus.pl/


Одновременно просим ознакомиться на сайте Пограничного Комитета РП с правилами въезда иностранцев в РП (в условиях эпидемии коронавируса) и соблюдать эти правила.

.


 

Szanowni Pasażerowie

PKS GDAŃSK Sp. z o.o. pragnie poinformować że w GRUDNIU 2020 r. połączenie autobusowe do Obwodu Kaliningradzkiego (Federacji Rosyjskiej), linia międzynarodowa nr 802 „Gdańsk-Kaliningrad-Gdańsk” będzie wykonywane w następujące dni: 2 grudnia, 4 grudnia, 9 grudnia, 11 grudnia, 16 grudnia, 18 grudnia, 19 grudnia, 23 grudnia, 26 grudnia, 30 grudnia и 2 stycznia 2021 r.

Wyjazd z Gdańska (Dworzec PKS Gdańsk, ul. 3 maja 12, stan. 11) o godz. 06:00 oraz wyjazd z Kaliningradu (Dworzec Autobusowy w Kaliningradzie) o godz. 07:30 czasu miejscowego.

Kursy będą wykonywane z przesiadką pasażerów na polsko-rosyjskim przejściu granicznym Grzechotki / Mamonowo 2.

Skorzystać z połączenia mogą wyłącznie obywatele, którzy mają prawo wyjazdu lub wjazdu do Federacji Rosyjskiej i do Rzeczypospolitej Polski.

Cennik

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – 

Informację o dalszym kursowaniu autobusów prosimy na bieżąco śledzić na naszej stronie internetowej www.pks.gdansk.pl, Bilety można kupić w kasie Dworca PKS w Gdańsku, w kasie Dworca Autobusowego w Kaliningradzie i na stronie internetowej www.e-podróżnik.pl

Jednocześnie prosimy o zapoznanie się na stronie internetowej Straży Granicznej z przepisami dot. wjazdu obcokrajowców do Polski (w warunkach epidemii koronawirusa) i ich respektowaniu.

 

Уважаемые пассажиры

 

ООО «ПКС ГДАНЬСК» информирует что в ДЕКАБРЕ 2020 г. международный рейс в Калининградскую область (Российская Федерация) по маршруту №802 «Гданьск-Калининград-Гданьск» будет осуществляться по следующим числам: 2 декабря, 4 декабря, 9 декабря, 11 декабря, 16 декабря, 18 декабря, 19 декабря, 23 декабря, 26 декабря, 30 декабря и 2 января 2021 r.

Время отправления из города Гданьск (АВ PKS Gdansk, г. Гданьск, ул. 3 Мая 12) в 06 час. 00 мин. (польское время) и из г. Калининграда (Калининград АВ) в 07 час. 30 мин. (местное время).

Рейсы осуществляются с пересадкой пассажиров на КПП Мамоново-2 «Гжехотки».

Воспользоваться проездом могут те граждане, которые имеют право выезда и въезда в РФ и Республику Польша.

прейскурант

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Информацию о рейсах просим отслеживать на нашем сайте www.pks.gdansk.pl Билеты можно приобрести в кассах автовокзала г. Гданьска, г. Калининграда и через интернет-ресурс: www.epodróżnik.pl

Одновременно просим ознакомиться на сайте Пограничного Комитета РП с правилами въезда иностранцев в РП (в условиях эпидемии коронавируса) и соблюдать эти правила.

Linia międzynarodowa Gdańsk – Kaliningrad

Z przyjemnością informujemy, o międzynarodowej linii relacji Gdańsk – Kaliningrad. Aby skorzystać z danego połączenia komunikacyjnego należy wyrobić wizę umożliwiającą przejazd  do Federacji Rosyjskiej, wszelkie informacje związane z otrzymaniem wizy znaleźć można tutaj.

Cennik obowiązujący dla linii Kaliningrad od 01.10.2020 r.

Rozkład jazdy linii Kaliningrad

Należy pamiętać, że linią można podróżować wyłącznie w relacjach międzynarodowych!

Zachęcamy do zwiedzania stolicy obwodu Kaliningradzkiego oraz do skorzystania z atrakcji oferowanych przez to miasto.

 


Linia międzynarodowa Gdańsk – Grodno – Mińsk

Z przyjemnością informujemy, o międzynarodowej linii relacji Gdańsk Grodno   Mińsk. Aby skorzystać z danego połączenia komunikacyjnego należy wyrobić wizę umożliwiającą przejazd, wszelkie informacje związane z otrzymaniem wizy znaleźć można tutaj.
Informację o ruchu bezwizowym dla obcokrajowców, odwiedzających w celach turystycznych Rejon Grodzieński wraz z „Kanałem Augustowskim” oraz Strefę Turystyczną „Brześć” znaleźć można tutaj.

Cennik obowiązujący dla linii Gdańsk-Grodno-Mińsk od 01.12.2018 r.

Rozkład jazdy Gdańsk-Grodno-Mińsk

Należy pamiętać, że linią można podróżować wyłącznie w relacjach międzynarodowych!

UWAGA: kierowcy autobusów, realizujących przewozy międzynarodowe mają prawo sprawdzać, czy PASAŻER posiada: ważny bilet, ważny dokument podróży/paszport, ważną wizę do państwa, do którego jest wykonywany dany kurs.

Pasażerowie polskojęzyczni lub rosyjskojęzyczni w razie pytań, wniosków lub zastrzeżeń do usług wykonywanych przez PKS Gdańsk Sp. z o.o. informację w JĘZYKU POLSKIM lub ROSYJSKIM mogą kierować na adres poczty elektronicznej e-mail: jan.gajdel@pks.gdansk.pl .

 


Linia międzynarodowa Gdańsk – Brześć – Mińsk
Od 21.11.2019 r. (czwartki, piątki, soboty, niedziele). 

Z przyjemnością informujemy, o międzynarodowej linii relacji Gdańsk – Brześć – Mińsk. Aby skorzystać z danego połączenia komunikacyjnego należy wyrobić wizę umożliwiającą przejazd, wszelkie informacje związane z otrzymaniem wizy znaleźć można tutaj.
Informację o ruchu bezwizowym dla obcokrajowców, odwiedzających w celach turystycznych Rejon Grodzieński wraz z „Kanałem Augustowskim” oraz Strefę Turystyczną „Brześć” znaleźć można tutaj.

Cennik obowiązujący dla linii Gdańsk – Brześć – Mińsk od 23.03.2020 r.

Rozkład jazdy Gdańsk – Brześć – Mińsk

Należy pamiętać, że linią można podróżować wyłącznie w relacjach międzynarodowych!

UWAGA: kierowcy autobusów, realizujących przewozy międzynarodowe mają prawo sprawdzać, czy PASAŻER posiada: ważny bilet, ważny dokument podróży/paszport, ważną wizę do państwa, do którego jest wykonywany dany kurs.

Pasażerowie rosyjskojęzyczni w razie pytań, wniosków lub zastrzeżeń do usług wykonywanych przez PKS Gdańsk Sp. z o.o. informację w JĘZYKU ROSYJSKIM mogą kierować na adres poczty elektronicznej e-mail: jan.gajdel@pks.gdansk.pl .