Przewozy międzynarodowe

/
Przewozy międzynarodowe

.

Szanowni Pasażerowie

PKS GDAŃSK Sp. z o.o. pragnie poinformować, że kursy z Polski na Białoruś i z Białorusi do Polski w lipcu i w sierpniu 2021 r. będą się odbywać według następującego harmonogramu :

Gdańsk-Białystok-Grodno-Mińsk, kursy będą wykonywane w następujące dni:

Wyjazd z Gdańska (Dworzec PKS Gdańsk, ul. 3 maja 12, stan. 11) o godz. 17:30

– Lipiec: 3, 7, 10, 11, 13, 14, 17, 21, 24, 25, 27, 28 i 31 lipca 2021 r.

– Sierpień: 4, 7, 8, 10, 11, 14, 18, 21, 22, 24, 25 i 28 sierpnia 2021 r.

oraz

Wyjazd z Dworca Autobusowego Mińsk Centralny o godz. 19:30 czasu białoruskiego

– Lipiec: 4, 6, 10, 11, 13, 14, 18, 20, 24, 25, 27 i 28 lipca 2021 r.

– Sierpień: 1, 3, 7, 8, 10, 11, 15, 17, 21, 22, 24, 25, 29 i 31 sierpnia 2021 r.

Gdańsk-Warszawa-Brześć-Mińsk: kursy będą wykonywane w następujące dni:

Wyjazd z Gdańska (Dworzec PKS Gdańsk, ul. 3 maja 12, stan. 11) o godz. 14:00

– Lipiec: 1, 2, 3, 4, 8, 9, 15, 16, 17, 18, 22, 23, 29, 30 i 31 lipca 2021 r.

– Sierpień: 1, 5, 6, 12, 13, 14, 15, 19, 20, 26, 27, 28 i 29 sierpnia 2021 r.

oraz

Wyjazd z Dworca Autobusowego Mińsk Centralny o godz. 15:00 czasu białoruskiego

– Lipiec: 1, 2, 3, 4, 8, 9, 15, 16, 17, 18, 22, 23, 29, 30 i 31 lipca 2021 r.

– Sierpień: 1, 5, 6, 12, 13, 14, 15, 19, 20, 26, 27, 28 i 29 sierpnia 2021 r.

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Informację o dalszym kursowaniu autobusów na Białoruś prosimy na bieżąco śledzić na naszej stronie internetowej www.pks.gdansk.pl, Bilety można kupić w kasie Dworca PKS w Gdańsku, na stronie www.e-podróżnik.pl / http://www.biacomex.pl/kup-bilet.html / https://www.flixbus.pl/

Jednocześnie prosimy o zapoznanie się na stronie internetowej Straży Granicznej z przepisami dot. wjazdu obcokrajowców do Polski (w warunkach epidemii koronawirusa) i ich respektowaniu.


Уважаемые пассажиры

ООО «ПКС ГДАНЬСК» информирует, что международные рейсы из Польши в Республику Беларусь и обратно в июле и августе 2021 г. будут осуществлятся по графику:

Гданьск-Белосток-Гродно-Минск: рейс будет осуществляться по следующим числам:

Отправление из города Гданьск (АВ PKS Gdansk, г. Гданьск, ул. 3 Мая 12) в 17:30 час. (польское время)

– Июль: 3, 7, 10, 11, 13, 14, 17, 21, 24, 25, 27, 28 и 31 июля 2021 г.

– Август: 4, 7, 8, 10, 11, 14, 18, 21, 22, 24, 25 и 28 августа 2021 г.

и

Отправление с АВ Минск Центральный в 19:30 час. белорусского времени

– Июль: 4, 6, 10, 11, 13, 14, 18, 20, 24, 25, 27 и 28 июля 2021 г.

– Август: 1, 3, 7, 8, 10, 11, 15, 17, 21, 22, 24, 25, 29 и 31 августа 2021 г.

Гданьск-Варшава-Брест-Минск: рейс будет осуществляться по следующим числам:

Отправления из города Гданьск (АВ PKS Gdansk, г. Гданьск, ул. 3 Мая 12) в 14:00 час. (польское время)

Июль: 1, 2, 3, 4, 8, 9, 15, 16, 17, 18, 22, 23, 29, 30 и 31 июля 2021 г.

Август: 1, 5, 6, 12, 13, 14, 15, 19, 20, 26, 27, 28 и 29 августа 2021 г.

и

Отправление с АВ Минск Центральный в 15:00 час. белорусского времени

– Июль: 1, 2, 3, 4, 8, 9, 15, 16, 17, 18, 22, 23, 29, 30 и 31 июля 2021 г.

– Август: 1, 5, 6, 12, 13, 14, 15, 19, 20, 26, 27, 28 и 29 августа 2021 г.

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Информацию о следующих рейсах просим отслеживать на нашем сайте www.pks.gdansk.pl Билеты можно приобрести в кассах автовокзала г. Гданьска и через интернет-ресурсы: www.epodróżnik.pl / http://www.biacomex.pl/kupbilet.html / https://www.flixbus.pl/

Одновременно просим ознакомиться на сайте Пограничного Комитета РП с правилами въезда иностранцев в РП (в условиях эпидемии коронавируса) и соблюдать эти правила.

.


 

Szanowni Pasażerowie

PKS GDAŃSK Sp. z o.o. pragnie poinformować, że od 21 CZERWCA 2021 r. wznawia bezpośrednie (bez konieczności przesiadki na granicy) połączenie autobusowe do Obwodu Kaliningradzkiego (Federacji Rosyjskiej), linia międzynarodowa nr 802 „Gdańsk-Kaliningrad-Gdańsk” będzie wykonywana CODZIENNIE

Wyjazd z Gdańska (Dworzec PKS Gdańsk, ul. 3 maja 12, stan. 11)

w dni nieparzyste – godz. 09:00

w dni parzyste – godz. 17:00

Wyjazd z Kaliningradu (Dworzec Autobusowy w Kaliningradzie)

w dni nieparzyste – godz. 18:00

w dni parzyste – godz. 07:30

Skorzystać z połączenia mogą wyłącznie obywatele, którzy mają prawo wyjazdu lub wjazdu do Federacji Rosyjskiej i do Rzeczypospolitej Polski.

Cennik

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – 

Informację o dalszym kursowaniu autobusów prosimy na bieżąco śledzić na naszej stronie internetowej www.pks.gdansk.pl, Bilety można kupić w kasie Dworca PKS w Gdańsku, w kasie Dworca Autobusowego w Kaliningradzie i na stronie internetowej www.e-podróżnik.pl

Jednocześnie prosimy o zapoznanie się na stronie internetowej Straży Granicznej z przepisami dot. wjazdu obcokrajowców do Polski (w warunkach epidemii koronawirusa) i ich respektowaniu.

 

Уважаемые пассажиры

ООО «ПКС ГДАНЬСК» информирует что с 21 ИЮНЯ 2021 г. возобнавляет прямой (без пересадки на границе) международный рейс в Калининградскую область (Российская Федерация).

Рейс по маршруту №802 «Гданьск-Калининград-Гданьск» будет осуществляться

ЕЖЕДНЕВНО

Отправление из г. Гданьска (АВ PKS Gdansk, г. Гданьск, ул. 3 Мая 12):

по нечетным числам – 9 час. 00 мин. (польское время)

по четным числам – 17 час. 00 мин. (польское время)

Отправление из г. Калининграда (Калининград АВ):

по нечетным числам – 18 час. 00 мин. (местное время)

по четным числам – 7 час. 30 мин. (местное время)

Воспользоваться проездом могут те граждане, которые имеют право выезда и въезда в РФ и Республику Польша.

прейскурант

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Информацию о рейсах просим отслеживать на нашем сайте www.pks.gdansk.pl Билеты можно приобрести в кассах автовокзала г. Гданьска, г. Калининграда и через интернет-ресурс: www.epodróżnik.pl

Одновременно просим ознакомиться на сайте Пограничного Комитета РП с правилами въезда иностранцев в РП (в условиях эпидемии коронавируса) и соблюдать эти правила.

Linia międzynarodowa Gdańsk – Kaliningrad

Z przyjemnością informujemy, o międzynarodowej linii relacji Gdańsk – Kaliningrad. Aby skorzystać z danego połączenia komunikacyjnego należy wyrobić wizę umożliwiającą przejazd  do Federacji Rosyjskiej, wszelkie informacje związane z otrzymaniem wizy znaleźć można tutaj.

Cennik obowiązujący dla linii Kaliningrad od 01.10.2020 r.

Rozkład jazdy linii Kaliningrad

Należy pamiętać, że linią można podróżować wyłącznie w relacjach międzynarodowych!

Zachęcamy do zwiedzania stolicy obwodu Kaliningradzkiego oraz do skorzystania z atrakcji oferowanych przez to miasto.

 


Linia międzynarodowa Gdańsk – Grodno – Mińsk

Z przyjemnością informujemy, o międzynarodowej linii relacji Gdańsk Grodno   Mińsk. Aby skorzystać z danego połączenia komunikacyjnego należy wyrobić wizę umożliwiającą przejazd, wszelkie informacje związane z otrzymaniem wizy znaleźć można tutaj.
Informację o ruchu bezwizowym dla obcokrajowców, odwiedzających w celach turystycznych Rejon Grodzieński wraz z „Kanałem Augustowskim” oraz Strefę Turystyczną „Brześć” znaleźć można tutaj.

Cennik obowiązujący dla linii Gdańsk-Grodno-Mińsk od 15.04.2021 r.

Rozkład jazdy Gdańsk-Grodno-Mińsk

Należy pamiętać, że linią można podróżować wyłącznie w relacjach międzynarodowych!

UWAGA: kierowcy autobusów, realizujących przewozy międzynarodowe mają prawo sprawdzać, czy PASAŻER posiada: ważny bilet, ważny dokument podróży/paszport, ważną wizę do państwa, do którego jest wykonywany dany kurs.

Pasażerowie polskojęzyczni lub rosyjskojęzyczni w razie pytań, wniosków lub zastrzeżeń do usług wykonywanych przez PKS Gdańsk Sp. z o.o. informację w JĘZYKU POLSKIM lub ROSYJSKIM mogą kierować na adres poczty elektronicznej e-mail: jan.gajdel@pks.gdansk.pl .

 


Linia międzynarodowa Gdańsk – Brześć – Mińsk
Od 21.11.2019 r. (czwartki, piątki, soboty, niedziele). 

Z przyjemnością informujemy, o międzynarodowej linii relacji Gdańsk – Brześć – Mińsk. Aby skorzystać z danego połączenia komunikacyjnego należy wyrobić wizę umożliwiającą przejazd, wszelkie informacje związane z otrzymaniem wizy znaleźć można tutaj.
Informację o ruchu bezwizowym dla obcokrajowców, odwiedzających w celach turystycznych Rejon Grodzieński wraz z „Kanałem Augustowskim” oraz Strefę Turystyczną „Brześć” znaleźć można tutaj.

Cennik obowiązujący dla linii Gdańsk – Brześć – Mińsk od 15.04.2021 r.

Rozkład jazdy Gdańsk – Brześć – Mińsk

Należy pamiętać, że linią można podróżować wyłącznie w relacjach międzynarodowych!

UWAGA: kierowcy autobusów, realizujących przewozy międzynarodowe mają prawo sprawdzać, czy PASAŻER posiada: ważny bilet, ważny dokument podróży/paszport, ważną wizę do państwa, do którego jest wykonywany dany kurs.

Pasażerowie rosyjskojęzyczni w razie pytań, wniosków lub zastrzeżeń do usług wykonywanych przez PKS Gdańsk Sp. z o.o. informację w JĘZYKU ROSYJSKIM mogą kierować na adres poczty elektronicznej e-mail: jan.gajdel@pks.gdansk.pl .