Przewozy międzynarodowe

/
Przewozy międzynarodowe

.


Szanowni Pasażerowie

PKS GDAŃSK Sp. z o.o. pragnie poinformować, że kursy z Polski na Białoruś i z powrotem w miesiącu lipcu odbędą się według następującego harmonogramu:

Gdańsk-Białystok-Grodno-Mińsk: odjazd z Dworca Autobusowego w Gdańsku przy ul 3 Maja 12 ze stanowiska nr 11 o godz. 17:30 w dniach: 01.07; 04.07; 09.07; 10.07; 11.07; 15.07; 16.07; 18.07; 24.07; 25.07; 29.07; 30.07; 31.07.2020r.

Kursy z Białorusi Mińsk-Grodno-Białystok-Gdańsk: odjazd z Dworca Autobusowego Mińsk Centralny o godz. 19:30 czasu białoruskiego w dniach: 02.07; 03.07; 09.07; 10.07; 12.07; 15.07; 16.07; 17.07; 23.07; 26.07; 29.07; 30.07; 31.07.2020 r.

Gdańsk-Warszawa-Brześć-Mińsk: odjazd z Dworca Autobusowego w Gdańsku przy ul 3 Maja 12 ze stanowiska nr 11 o godz. 14:00 w dniach: 02.07; 03.07; 04.07; 05.07; 09.07; 10.07; 11.07; 12.07; 16.07; 17.07; 18.07; 19.07; 25.07; 26.07; 30.07; 31.07.2020 r.

Kursy z Białorusi Mińsk-Brześć-Warszawa-Gdańsk: odjazd z Dworca Autobusowego Mińsk Centralny o godz. 15:00 czasu białoruskiego w dniach: 02.07; 03.07; 04.07; 05.07; 09.07; 10.07; 11.07; 12.07; 16.07; 17.07; 18.07; 19.07; 25.07; 26.07; 30.07; 31.07.2020 r.

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Informację o dalszym kursowaniu autobusów na Białoruś prosimy na bieżąco śledzić na naszej stronie internetowej www.pks.gdansk.pl, Bilety można kupić w kasie Dworca PKS w Gdańsku, na stronie www.e-podróżnik.pl / http://www.biacomex.pl/kup-bilet.html / https://www.flixbus.pl/


Jednocześnie prosimy o zapoznanie się na stronie internetowej Straży Granicznej z przepisami dot. wjazdu obcokrajowców do Polski (w warunkach epidemii koronawirusa) i ich respektowaniu.


Уважаемые пассажиры

ООО «ПКС ГДАНЬСК» информирует, что международные рейсы из Польши в Республику Беларусь и обратно в июле 2020 г. будут осуществлятся по графику:

Гданьск-Белосток-Гродно-Минск: отправление с АВ г. Гданьска ул. 3 Мая 12 с 11 платформы в 17:30 час. Дата отправления автобусов01.07; 04.07; 09.07; 10.07; 11.07; 15.07; 16.07; 18.07; 24.07; 25.07; 29.07; 30.07; 31.07.2020 г.

Из Республики Беларусь Минск-Гродно-Белосток-Гданьск: отправление с АВ Минск Центральный в 19:30 час. белорусского времени. Дата отправления автобусов – 02.07; 03.07; 09.07; 10.07; 12.07; 15.07; 16.07; 17.07; 23.07; 26.07; 29.07; 30.07; 31.07.2020 г.

Гданьск-Варшава-Брест-Минск: отправление с АВ г. Гданьска ул. 3 Мая 12 с 11 платформы в 14:00 час. Дата отправления автобусов – 02.07; 03.07; 04.07; 05.07; 09.07; 10.07; 11.07; 12.07; 16.07; 17.07; 18.07; 19.07; 25.07; 26.07; 30.07; 31.07.2020 г.

Из Республики Беларусь Минск-Брест-Варшава-Гданьск: отправление с АВ Минск Центральный в 15:00 час. белорусского времени. Дата отправления автобусов02.07; 03.07; 04.07; 05.07; 09.07; 10.07; 11.07; 12.07; 16.07; 17.07; 18.07; 19.07; 25.07; 26.07; 30.07; 31.07.2020 г.

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – 

Информацию о следующих рейсах просим отслеживать на нашем сайте www.pks.gdansk.pl Билеты можно приобрести в кассах автовокзала г. Гданьска и через интернет-ресурсы: www.epodróżnik.pl / http://www.biacomex.pl/kupbilet.html / https://www.flixbus.pl/


Одновременно просим ознакомиться на сайте Пограничного Комитета РП с правилами въезда иностранцев в РП (в условиях эпидемии коронавируса) и соблюдать эти правила.


.


Komunikat Specjalny

dotyczący przewozów międzynarodowych.

Szanowni Pasażerowie!

W związku z decyzją Rządu Rzeczypospolitej Polski o zamknięciu z powodu epidemii „koronowirusa” od godz. 00:00  z soboty na niedzielę 14/15 marca 2020 r. wjazdu na teren Polski dla obcokrajowców informujemy o następującym:

od dnia 15.03.2020 r. PKS Gdańsk zawiesza do odwołania linię Gdańsk-Kaliningrad-Gdańsk (odjazd z Gdańska godz. 06:00 i godz. 09:00; kurs powrotny z Kaliningradu godz. 15:00 i godz. 18:00).

PKS Gdańsk Sp. z o.o. informuje, że zakupione przed 14 marca 2020 r. bilety na zawieszone kursy będą ważne po odwołaniu rządowego zakazu wjazdu obcokrajowców do Polski i wznowieniu przewozów na wymienionych liniach.

O wszelkich zmianach będziemy niezwłocznie informować.

Przepraszamy za niedogodności, prosimy o zrozumienie gdyż jest to sytuacja nadzwyczajna!

 


 

Специальное сообщение

касающееся международных пассажирских перевозок.

 

Уважаемые пассажиры!

 В связи с решением Правительства Республики Польша о закрытии в связи с эпидемией короновируса с 00:00 час. с субботы по воскресенье 14/15 марта 2020 года въезда на территорию Польши для иностранцев, сообщаем следующее:

с 15 марта 2020 года компания ООО «ПКС Гданьск» временно отменяет рейс в Калининградскую область Российской Федерации: Гданьск-Калининград-Гданьск (отправление из г. Гданьска в 06:00 час. и в 09:00 час.; отправление из Калининграда в 15:00 час. и в 18:00 час.).

ООО ПКС «Гданьск» информирует, что приобретенные до 14 марта 2020 г. билеты на временно отмененные международные рейсы будут действительны после отмены правительственного запрета на въезд иностранцев в Польшу и возобновления пассажирских перевозок на указанных маршрутах.

О любых изменениях будем информировать незамедлительно.

Приносим извинения за неудобства, однако данное решение вызвано сложившейся чрезвычайной ситуацией!

 

Linia międzynarodowa Gdańsk – Kaliningrad

Z przyjemnością informujemy, o międzynarodowej linii relacji Gdańsk – Kaliningrad. Aby skorzystać z danego połączenia komunikacyjnego należy wyrobić wizę umożliwiającą przejazd  do Federacji Rosyjskiej, wszelkie informacje związane z otrzymaniem wizy znaleźć można tutaj.

Cennik obowiązujący dla linii Kaliningrad od 01.02.2020 r.

Rozkład jazdy linii Kaliningrad

Należy pamiętać, że linią można podróżować wyłącznie w relacjach międzynarodowych!

Zachęcamy do zwiedzania stolicy obwodu Kaliningradzkiego oraz do skorzystania z atrakcji oferowanych przez to miasto.

 


Linia międzynarodowa Gdańsk – Grodno – Mińsk

Z przyjemnością informujemy, o międzynarodowej linii relacji Gdańsk Grodno   Mińsk. Aby skorzystać z danego połączenia komunikacyjnego należy wyrobić wizę umożliwiającą przejazd, wszelkie informacje związane z otrzymaniem wizy znaleźć można tutaj.
Informację o ruchu bezwizowym dla obcokrajowców, odwiedzających w celach turystycznych Rejon Grodzieński wraz z „Kanałem Augustowskim” oraz Strefę Turystyczną „Brześć” znaleźć można tutaj.

Cennik obowiązujący dla linii Gdańsk-Grodno-Mińsk od 01.12.2018 r.

Rozkład jazdy Gdańsk-Grodno-Mińsk

Należy pamiętać, że linią można podróżować wyłącznie w relacjach międzynarodowych!

UWAGA: kierowcy autobusów, realizujących przewozy międzynarodowe mają prawo sprawdzać, czy PASAŻER posiada: ważny bilet, ważny dokument podróży/paszport, ważną wizę do państwa, do którego jest wykonywany dany kurs.

Pasażerowie polskojęzyczni lub rosyjskojęzyczni w razie pytań, wniosków lub zastrzeżeń do usług wykonywanych przez PKS Gdańsk Sp. z o.o. informację w JĘZYKU POLSKIM lub ROSYJSKIM mogą kierować na adres poczty elektronicznej e-mail: jan.gajdel@pks.gdansk.pl .

PKS Gdańsk proponuje wyjechać z nami do Grodna (autobus odjeżdża codziennie z Dworca PKS w Gdańsku przy ul. 3 Maja 12, godz. 17:30) i skorzystać na miejscu w Grodnie z 2-3 dniowej wycieczki, którą zorganizuje dla Państwa białoruska firma turystyczna OOO „Pokemon”.


Linia międzynarodowa Gdańsk – Brześć – Mińsk
Od 21.11.2019 r. (czwartki, piątki, soboty, niedziele). 

Z przyjemnością informujemy, o międzynarodowej linii relacji Gdańsk – Brześć – Mińsk. Aby skorzystać z danego połączenia komunikacyjnego należy wyrobić wizę umożliwiającą przejazd, wszelkie informacje związane z otrzymaniem wizy znaleźć można tutaj.
Informację o ruchu bezwizowym dla obcokrajowców, odwiedzających w celach turystycznych Rejon Grodzieński wraz z „Kanałem Augustowskim” oraz Strefę Turystyczną „Brześć” znaleźć można tutaj.

Cennik obowiązujący dla linii Gdańsk – Brześć – Mińsk od 27.11.2019 r.

Rozkład jazdy Gdańsk – Brześć – Mińsk

Należy pamiętać, że linią można podróżować wyłącznie w relacjach międzynarodowych!

UWAGA: kierowcy autobusów, realizujących przewozy międzynarodowe mają prawo sprawdzać, czy PASAŻER posiada: ważny bilet, ważny dokument podróży/paszport, ważną wizę do państwa, do którego jest wykonywany dany kurs.

Pasażerowie rosyjskojęzyczni w razie pytań, wniosków lub zastrzeżeń do usług wykonywanych przez PKS Gdańsk Sp. z o.o. informację w JĘZYKU ROSYJSKIM mogą kierować na adres poczty elektronicznej e-mail: jan.gajdel@pks.gdansk.pl .