Strona Główna
Twoja przeglądarka nie obsługuje Javascript
Opracowano na podstawie przepisów obowiązujących
w styczniu 2011

ULGI - BILETY JEDNORAZOWERodzaj ulgi Wysokość ulgi Obowiązuje w komunikacji
Dzieci do ukończenia 4 lat bez - oddzielnego miejsca siedzącego 100% Zwykłej; komunikacja gminy Pruszcz Gdański
Poseł do Sejmu RP 100% Zwykłej; Przyśpieszonej; Pośpiesznej; komunikacja gminy Pruszcz Gdański
Senator RP 100% Zwykłej; Przyśpieszonej; Pośpiesznej; komunikacja gminy Pruszcz Gdański
Straż graniczna 100% Zwykłej; Przyśpieszonej; Pośpiesznej; komunikacja gminy Pruszcz Gdański
Opiekun osoby niesamodzielnej 95% Zwykłej; Przyśpieszonej; Pośpiesznej; komunikacja gminy Pruszcz Gdański
Opiekun inwalidy wojennego/wojskowego I grupy 95% Zwykłej; Przyśpieszonej; Pośpiesznej; komunikacja gminy Pruszcz Gdański
Przewodnik osoby niewidomej 95% Zwykłej; Przyśpieszonej; Pośpiesznej; komunikacja gminy Pruszcz Gdański
Osoba niewidoma - uznana, za niezdolną do samodzielnej egzystencji 93% Zwykłej; komunikacja gminy Pruszcz Gdański
Funkcjonariusz celny - na służbie 78% Zwykłej; Przyśpieszonej; komunikacja gminy Pruszcz Gdański
Policjant - na służbie 78% Zwykłej; Przyśpieszonej; komunikacja gminy Pruszcz Gdański
Żołnierz Żandarmerii Wojskowej - na służbie 78% Zwykłej; Przyśpieszonej; komunikacja gminy Pruszcz Gdański
Dzieci i młodzież niepełnosprawna 78% Zwykłej; Przyśpieszonej; Pośpiesznej; komunikacja gminy Pruszcz Gdański
Opiekun dzieci i młodzieży niepełnosprawnej 78% Zwykłej; Przyśpieszonej; Pośpiesznej; komunikacja gminy Pruszcz Gdański
Inwalida wojenny/wojskowy I grupy 78% Zwykłej; Przyśpieszonej; Pośpiesznej; komunikacja gminy Pruszcz Gdański
Żołnierz niezawodowy 78% Zwykłej; Przyśpieszonej; komunikacja gminy Pruszcz Gdański
Dzieci do ukończenia 4 lat, zajmujące osobne miejsce 78% Zwykłej; Przyśpieszonej; komunikacja gminy Pruszcz Gdański
Kombatant będący emerytem, rencistą, inwalidą 51% Zwykłej; Przyśpieszonej; komunikacja gminy Pruszcz Gdański
Emeryci / renciœci / członkowie rodzin wielodzietnych 50% wyłacznie na terenie gm. Kolbudy i w relacjach gm. Kolbudy - Gdańsk
Osoba uznana, za niezdolne do samodzielnej egzystencji 49% Przyśpieszonej; Pośpiesznej
Osoba niesamodzielna - w komunikacji zwykłej 49% Zwykłej; komunikacja gminy Pruszcz Gdański
Osoba niesamodzielna - w komunikacji pośpiesznej 37% Pośpiesznej
Dziecko w wieku 4 - 5 lat 37% Zwykłej; Przyśpieszonej; komunikacja gminy Pruszcz Gdański
Osoba niewidoma - nie uznana, za niezdolną do samodzielnej egzystencji 37% Zwykłej; Przyśpieszonej; Pośpiesznej; komunikacja gminy Pruszcz Gdański
Inwalida wojenny/wojskowy II i III grupy 37% Zwykłej; Przyśpieszonej; Pośpiesznej; komunikacja gminy Pruszcz Gdański

ULGI - BILETY MIESIĘCZNE

Rodzaj ulgi Wysokość ulgi Obowiązuje w komunikacji
Osoba niewidoma - uznana, za niezdolną do samodzielnej egzystencji 93% Zwykłej; komunikacja gminy Pruszcz Gdański
Dzieci i młodzież niepełnosprawna 78% Zwykłej; Przyśpieszonej; Pośpiesznej; komunikacja gminy Pruszcz Gdański
Studenci do ukończenia 26 roku życia 51% Zwykłej; Przyśpieszonej; komunikacja gminy Pruszcz Gdański
Doktoranci do ukończenia 35 roku życia 51% Zwykłej; Przyśpieszonej; komunikacja gminy Pruszcz Gdański
Uczniowie do ukończenia 24 49% Zwykłej; Przyśpieszonej; komunikacja gminy Pruszcz Gdański
Osoby niewidome 37% Zwykłej; Przyśpieszonej; Pośpiesznej; komunikacja gminy Pruszcz Gdański
Nauczyciele przedszkolni, szkół podstawowych, gimnazjalnych,
ponadgimnazjalnych i akademiccy
33% Zwykłej; komunikacja gminy Pruszcz Gdański
 • Ulgi udziela się po poświadczeniu uprawnienia do niej stosownym dokumentem, w trakcie podróży - po zakończeniu
       podróży na podstawie biletu normalnego roszczenie do ulgi nie przysługuje. Ulg przysługujących z różnych tytułów
       nie sumuje się.
 • Wszelkie dokumenty nie mające charakteru legitymacji (wypisy z treści orzeczeń komisji lekarskich, orzeczeń
       lekarzy orzeczników ZUS; KRUS oraz inne) są ważne wyłącznie wraz z dowodem osobistym lub innym dokumentem
       umożliwiającym stwierdzenie tożsamości osoby uprawnionej.
 • Opiekunem lub przewodnikiem może być wyłącznie jedna osoba pełnoletnia.
 • Przewodnikiem niewidomego może być osoba, która ukończyła 13 lat albo pies - przewodnik.

ULGI KOMERCYJNE
udzielane w komunikacji pośpiesznej/międzynarodowej

Rodzaj ulgi Wysokość ulgi Obowiązuje na trasie
Uczniowie i studenci (do ukończenia 26 lat) 20 % Gdańsk - Płock

Ulgi udzielane są na podstawie:

 • Uczniowie i studenci - ważnej legitymacji szkolnej lub studenckiej
 • Dzieci - dokumentu stwierdzającego wiek dziecka
 • Emeryci - dokumentu potwierdzającego wiek
 • Żołnierze - książeczki wojskowej z odpowiednim wpisem

Na liniach funkcjonujących w ramach komunikacji gminy Pruszcz Gdański, taryfa opłat za bilety oraz granice stref taryfowych ustalone zostały przez gminę Pruszcz Gdański. Uwaga! Ulga gminna nie łączy się z ulgami ustawowymi.

Honorowanie biletów miesięcznych

Bilet miesięczny uprawnia do nieograniczonych przejazdów we wszystkie dni tygodnia, na wszystkich trasach w strefach taryfowych na jakie został wykupiony. Bilety miesięczne obowiązują wyłącznie w autobusach komunikacji gminy Pruszcz Gdańskiej. Wszystkie takie pojazdy oznaczone są specjalnym logotypami umieszczonymi na przedniej i tylnej ścianie autobusu (po prawej stronie) oraz na boku (na szybie za przednimi drzwiami). W autobusach nie obowiązują bilety miejskie i metropolitalne emitowane przez ZTM Gdańsk oraz MZKZG.