/
Linia 7
Od poniedziałku do piątku w dni nauki szkolnej
610Y40A 745P50 1140M 1300M40P 141045P 1510M45K 1610M55KM 1840KM 1950
Od poniedziałku do piątku w dni wolne od nauki szkolnej
750 1140M 1440K 1610M40KMg 1840KMg 1950g
Soboty
750 1140M 1440K 1640KMg
Linia nie kursuje 25 XII (Boże Narodzenie), 1 I (Nowy Rok) oraz w Niedzielę Wielkanocną
Objaśnienia:
g
− nie kursuje 24 XII
A
− kurs do: Kamienica Szlachecka
K
− kurs przez: Kamienica Szlachecka
M
− kurs przez: Mściszewice
P
− kurs do: Przewóz
Y
− kurs do: Mściszewice