/
Linia 7
Od poniedziałku do piątku w dni nauki szkolnej
601Y31A 731BDP41B 1131M 1251BM 1331BP 140136BP 1501M36BK 1601BM46KM 1831KM 1941
Od poniedziałku do piątku w dni wolne od nauki szkolnej
741 1131M 1431K 1601M31KMg 1831KMg 1941g
Soboty
741 1131M 1431K 1631KMg
Linia nie kursuje 25 XII (Boże Narodzenie), 1 I (Nowy Rok) oraz w Niedzielę Wielkanocną
Objaśnienia:
g
− nie kursuje 24 XII
A
− kurs do: Kamienica Szlachecka
B
− kurs przez: Brodnica Górna, Szkoła
D
− kurs przez: Brodnica Dolna
K
− kurs przez: Kamienica Szlachecka
M
− kurs przez: Mściszewice
P
− kurs do: Przewóz
Y
− kurs do: Mściszewice