/
Linia 859
Od poniedziałku do piątku
515B45T 655L 805MP 1050 1300LT50L 1450L 1520LTZ50LNW 1650NW 1750MPg 1950g
Soboty
655 1350 1550W 1750
Niedziele i święta
950Z 1320B 1550
Linia nie kursuje 25 XII (Boże Narodzenie), 1 I (Nowy Rok) oraz w Niedzielę Wielkanocną
Objaśnienia:
g
− nie kursuje 24 XII
B
− kurs do: Będzieszyn, Centrum Logistyczne
L
− kurs przez: Będzieszyn, Centrum Logistyczne
M
− kurs przez: Miłowo, Kierzkowo
N
− kurs przez: Nowy Wiec
P
− kurs z pominięciem: Olszanka
T
− kurs do: Trzepowo, Szkoła
W
− kurs do: Wysin
Z
− kurs przez: Zaskoczyn