/
Linia 859
Przystanek:
Warcz
Kierunek:
Szatarpy
Od poniedziałku do piątku
706 836g 1206Z 1506Z 1611NWg41TZe 1741Ng 1926g
Soboty
706 1206Z 1506Z
Linia nie kursuje 25 XII (Boże Narodzenie), 1 I (Nowy Rok) oraz w Niedzielę Wielkanocną
Objaśnienia:
g
− nie kursuje 24 XII
N
− kurs przez: Nowy Wiec
T
− kurs do: Trzepowo, Szkoła
W
− kurs do: Wysin
Z
− kurs przez: Zaskoczyn
e
− nie kursuje w okresie wakacji letnich