/
Linia 859
Przystanek:
Zaskoczyn
Kierunek:
Szatarpy
Od poniedziałku do piątku
1211 1511 1646Te
Soboty
1211 1511
Linia nie kursuje 25 XII (Boże Narodzenie), 1 I (Nowy Rok) oraz w Niedzielę Wielkanocną
Objaśnienia:
T
− kurs do: Trzepowo, Szkoła
e
− nie kursuje w okresie wakacji letnich