/
Linia 871
Kierunek:
Cedry Wielkie, Urząd Gminy
Od poniedziałku do piątku w dni nauki szkolnej
525M 755T 1025M 1245M 1500M 1635Tg 1825Tg 2025Tg
Od poniedziałku do piątku w dni wolne od nauki szkolnej
525M 755T 1500M 1635Tg 1825Tg 2025Tg
Soboty
705M 1125M 1525Tg
Niedziele i święta
1145M 1635Tg
Objaśnienia:
g
− nie kursuje 24 XII
M
− kurs przez: Wocławy, Miłocin, z pominięciem: Trzcinisko, Błotnik
T
− kurs przez: Trzcinisko, Błotnik, z pominięciem: Wocławy, Miłocin