/
Linia 871
Kierunek:
Gdańsk, Dworzec Autobusowy
Od poniedziałku do piątku w dni nauki szkolnej
435T 605T 844M 1105T 1325T 1540T 1724Mg 1914Mg 2114Mg
Od poniedziałku do piątku w dni wolne od nauki szkolnej (oprócz świąt)
435T 605T 844M 1540T 1724Mg 1914Mg 2114Mg
Soboty (oprócz świąt)
505T 745T 1205T 1614Mg
Niedziele i święta
745T 1225T 1714Mg
Objaśnienia:
g
− nie kursuje 24 XII
M
− kurs przez: Miłocin, Wocławy, z pominięciem: Błotnik, Trzcinisko
T
− kurs przez: Błotnik, Trzcinisko z pominięciem: Miłocin, Wocławy