/
Linia 871
Kierunek:
Gdańsk, Dworzec Autobusowy
Od poniedziałku do piątku w dni nauki szkolnej
513 643 913 1143 1403 1618 1753g 1943g 2143g
Od poniedziałku do piątku w dni wolne od nauki szkolnej
513 643 913 1618 1753g 1943g 2143g
Soboty
543 823 1243 1643g
Niedziele i święta
823 1303 1743g
Objaśnienia:
g
− nie kursuje 24 XII