/
Linia 871
Kierunek:
Gdańsk, Dworzec Autobusowy
Od poniedziałku do piątku w dni nauki szkolnej
514 644 914 1144 1404 1619 1754g 1944g 2144g
Od poniedziałku do piątku w dni wolne od nauki szkolnej
514 644 914 1619 1754g 1944g 2144g
Soboty
544 824 1244 1644g
Niedziele i święta
824 1304 1744g
Objaśnienia:
g
− nie kursuje 24 XII