/
Linia 871
Kierunek:
Gdańsk, Dworzec Autobusowy
Od poniedziałku do piątku w dni nauki szkolnej
515 645 915 1145 1405 1620 1755g 1945g 2145g
Od poniedziałku do piątku w dni wolne od nauki szkolnej
515 645 915 1620 1755g 1945g 2145g
Soboty
545 825 1245 1645g
Niedziele i święta
825 1305 1745g
Objaśnienia:
g
− nie kursuje 24 XII