/
Linia 871
Kierunek:
Cedry Wielkie, Urząd Gminy
Od poniedziałku do piątku w dni nauki szkolnej
540M 810T 1040M 1300M 1515M 1650Tg 1840Tg 2040Tg
Od poniedziałku do piątku w dni wolne od nauki szkolnej
540M 810T 1515M 1650Tg 1840Tg 2040Tg
Soboty
720M 1140M 1540Tg
Niedziele i święta
1200M 1650Tg
Objaśnienia:
g
− nie kursuje 24 XII
M
− kurs przez: Wocławy, Miłocin, z pominięciem: Trzcinisko, Błotnik
T
− kurs przez: Trzcinisko, Błotnik, z pominięciem: Wocławy, Miłocin