/
Linia 881
Kierunek:
Tczew, Węzeł Integrac./Dworzec
Od poniedziałku do piątku w dni nauki szkolnej
1257K 1527
Od poniedziałku do piątku w dni wolne od nauki szkolnej
1527
Objaśnienia:
K
− kurs do: Koźliny, Szkoła