/
Linia 881
Kierunek:
Gdańsk, Dworzec Autobusowy
Od poniedziałku do piątku w dni nauki szkolnej
1535RSZ
Od poniedziałku do piątku w dni wolne od nauki szkolnej
1535UZ
Objaśnienia:
R
− kurs do: Wróblewo
S
− kurs przez: Suchy Dąb, Szkoła
U
− kurs do: Suchy Dąb
Z
− kurs przez: Steblewo