/
Obowiązek zakrywania ust i nosa w środkach komunikacji publicznej

KOMUNIKAT

o obowiązku zakrywania ust i nosa w środkach komunikacji publicznej

PKS Gdańsk Sp. z o.o. informuje, że zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów opublikowanym 15.04.2020 r. w Dz.U. poz. 673: „Od dnia 16 kwietnia 2020 r. do odwołania nakłada się obowiązek zakrywania, przy pomocy odzieży lub jej części, maski albo maseczki, ust i nosa w środkach publicznego transportu zbiorowego w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 14 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym…”.

Obowiązek ten nie dotyczy osób ustawowo z niego zwolnionych (dzieci do ukończenia 4 roku życia; osób, które nie mogą zakrywać ust lub nosa z powodu stanu zdrowia, osób z całościowym zaburzeniem rozwoju, niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub głębokim albo niesamodzielnością – zaświadczenie lub orzeczenie nie jest wymagane).

Prosimy pasażerów korzystających z komunikacji PKS Gdańsk o respektowanie powyższego obowiązku.

Informujemy, że kierowca ma prawo wyprosić z pojazdu osoby nie respektujące nałożonego obowiązku (oprócz w/w osób wobec których obowiązek ustawowo nie jest stosowany).