/
Z powodu zamknięcia granicy, zmiana trasy połączenia Gdańsk – Mińsk przez Grodno

Szanowni Pasażerowie

PKS GDAŃSK Sp. z o.o. informuje, że w związku z zamknięciem w dniu 10.02.2023 r. na czas nieokreślony przejścia granicznego Bobrowniki (Polska) – Bierestowica (Białoruś) jesteśmy zmuszeni zmienić trasę połączenia międzynarodowego: Gdańsk-Białystok-Grodno-Mińsk.

Od dnia 12.02.2023 r. trasa będzie przebiegać następująco:

Z Polski:

Gdańsk (godz. 17:30) ► Elbląg (godz. 18:25) ► Olsztyn (godz. 20:05) ► przejście graniczne Terespol/Brześć ► Brześć ► Mińsk

Z Białorusi:

Mińsk (godz. 20:30) ► Brześć (godz. 01:20) ► przejście graniczne Terespol/Brześć ► Olsztyn ► Elbląg ► Gdańsk

Pasażerów, którzy zakupili bilety wcześniej z innych przystanków (Szczytno, Ostrołęka, Łomża, Białystok) prosimy o dojazd na Dworzec PKS w Olsztynie, a pasażerów wysiadających w Grodnie lub w Lidzie dowieziemy do Brześcia lub do Mińska. Również pasażerów, którzy zakupili bilety do Polski z Grodna lub z Lidy prosimy o dojazd do Mińska lub do Brześcia. Pierwszym przystankiem w Polsce będzie Olsztyn.


Уважаемые пассажиры

ООО «ПКС ГДАНЬСК» информирует, что в связи с закрытием на неопределенный срок погранперехода Бобровники (Польша) – Берестовица (Беларусь) с 10 февраля 2023 года мы вынуждены изменить маршрут международного сообщения: Гданьск-Белосток-Гродно-Минск.

С 12 февраля 2023 года маршрут будет проходить следующим образом:

Из Польши:

Гданьск (17:30) ► Эльблонг (18:25) ► Ольштын (20:05) ► погранпереход Тересполь/Брест ► Брест ► Минск

Из Беларуси:

Минск (20:30) ► Брест (01:20) ► погранпереход Тересполь/Брест ► Ольштын ► Эльблонг ► Гданьск

Пассажиров, заранее купивших билеты с других остановок (Щитно, Остроленка, Ломжа, Белосток), просим доехать на посадку до Автовокзала в Ольштыне, а пассажиров, выходящих в Гродно или Лиде, доставим в Брест или в Минск. Также пассажиров, которые приобрели билеты в Польшу из Гродно или из Лиды, просим доехать на посадку в Минск или в Брест. Первой остановкой в ​​Польше будет Ольштын.