/
Linia Płock
Przystanek:
Bieżuń, Zamoyskiego
Kierunek:
Bytów, Kochanowskiego
Wtorki, piątki, niedziele