/
Linia 893
Kierunek:
Kłodawa, Szkoła
Od poniedziałku do piątku w dni nauki szkolnej
650Ł 755 1150 1250 1340 1440 1540 1630P
Objaśnienia:
P
− kurs z pominięciem: Zła Wieś
Ł
− kurs przez: Łaguszewo